Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

råd

27

jan
2013

No Comments

In Dawah

By admin

Grundläggande egenskaper i att kalla till islam

On 27, jan 2013 | No Comments | In Dawah | By admin

Gud säger om Khidr: “… och fann en av våra tjänare som Vi hade visat vår nåd och låtit få del av något av Vår kunskap.” (Sura 18:65)

Detta är vad vi alla behöver: kunskap och barmhärtighet. Vi ska förena dessa två egenskaper, eftersom både är oumbärliga för en muslimsk predikant.

Read more…

Tags | , , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Abu Dharr förmanar

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Jag anser att Abu Dharr al-Ghafaari är en av de mest intressanta personligheterna bland sahaaba (följeslagarna). Han var känd för sin asketism och sina förmaningar. Det är återberättat i Na’im’s al-Hilyah att någon frågade Abu Dharr radhiallahu ‘anhu, “Oh Abu Dharr, varför lämnar folk ditt sällskap i upprört tillstånd varje gång de besöker dig? Han svarade: “De lämnar mig upprörda för att jag varje gång förmanar dem från att samla på sig världens skatter.”

Read more…

Tags | , , ,