Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dawah

27

jan
2013

No Comments

In Dawah

By admin

Grundläggande egenskaper i att kalla till islam

On 27, jan 2013 | No Comments | In Dawah | By admin

Gud säger om Khidr: “… och fann en av våra tjänare som Vi hade visat vår nåd och låtit få del av något av Vår kunskap.” (Sura 18:65)

Detta är vad vi alla behöver: kunskap och barmhärtighet. Vi ska förena dessa två egenskaper, eftersom både är oumbärliga för en muslimsk predikant.

Vi gör alla misstag, ingen kan ha rätt alltid. Alla har en egen åsikt och antingen blir den accepterad eller inte. Emellertid, så kommer det aldrig en tid när alla muslimerna är överens om en osanning. Vi måste förstå att ett av de viktigaste målen i islam är att förena våra hjärtan genom tro och vägledning. Vi måste vara försiktiga och vänliga när vi kallar folk till det som är rätt.

Så därför bör våra unga muslimska predikanter lära sig hur man bemöter andra. Muslimer som är involverade i att kalla andra till islam – och vars intention är att efter bästa förmåga följa Profeten Muhammads  vägledning – borde få den uppskattning och erkänsla som de förtjänar.  Muslimska predikanter borde arbeta tillsammans i lydnad till Gud och i att kalla andra till sanningens väg. Den, bland dem som gör ett misstag skall bli tillrättavisad inte bara med klara bevis – utan även med vänlighet och respekt.

Vi behöver lära människor att fastän vi måste erkänna vad som är rätt och vad som är fel, så behöver vi inte gå för långt och kritisera människor till höger och vänster för deras misstag. Det är sorligt att se hur muslimer som alla har förbundit sig att följa Koranen och Sunna (Profetens traditioner), behandlar varandra med antagonism och förakt.

Vi behöver respektera varandra och de lärde, från gångna tider. På samma gång, måste vi hålla vår respekt i perspektiv till andra. Vi får inte glömma bort det faktum att vägledningen är vad Guds budbärare  gav oss. Islam är den religion som Gud uppenbarade för Sin Budbärare . Oavsett hur erkänd en lärd är i kunskap och uppriktighet, så betyder det inte att hans åsikter och synsätt, inte går att kritisera. De lärda har alltid varit oense och de har alltid gått igenom och omprövat sina åsikter på basis av Koranen och Sunnah (Profetens traditioner). Detta är en plikt för dom som är involverade i att sprida tron.

I sin visdom så fokuserar inte Islam bara på en aspekt av livet. Vi bör vara medvetna om detta när vi kallar muslimer till vad som är rätt uppförande och icke- muslimer till islam. Vi skall inte vara trångsynta.

Som exempel, några predikanter tycker om att fokusera på politisk aktivism. Dom talar om vilken sorlig tillstånd den muslimska staten är i, som om alla muslimernas problem har en politisk grund och en politisk lösning. Detta är för trångsynt.

Sedan finns det dom predikanter som bara vill rikta sig mot fromma människor. Dom ber folk att betrakta de allra obetydligaste överträdelserna i deras karaktär och uppmanar dem att nå en subtil aspekt av perfektion medan de negligerar att tala om de väsentliga aspekterna i Islam och tron. Många predikanter faller för detta eftersom de får en positiv respons från likasinnade åhörare. Emellertid kan detta medföra att en grupp muslimer är avskurna från resten av samhället och som i sin tur kan känna fiendskap mot den genomsnittlige muslimen. I slutändan ger inte detta synsätt någon generell nytta till samhället.  Dessa som följer detta synsätt har glömt bort det faktum att det istället borde försöka vakna och kultivera godheten som finns i alla människor.

Muslimska predikanter och de som är involverade i att kalla till Islam måste ha ett praktiskt synsätt. Detta kräver att de förstår vilka aspekter i religionen som är obestridbara och vilka aspekter som är öppna för olika uppfattningar och synsätt.  Att klargöra denna distinktion är den mest grundläggande och viktigaste aspekten i islamisk lag, vilken är fast förankrad i Koranen, Sunnah (Profetens traditioner) och enighet.

Profeter och Budbärare sändes till människor som dyrkade avgudar. De som har en önskan att följa i Profetens  fotspår borde också vara beredda att tala med alla människor. Alla människor är Guds skapelser. Alla är kallade till att arbeta rättrådigt och avisa allt ont. Muslimska predikanter och de som är involverade i att kalla till Islam måste vara tålamodiga i att genomföra denna uppgift, och de skall uppmuntra och stödja varandra. De måste tolerera och respektera varandras olika åsikter i frågor där det finns plats för olika uppfattningar och synsätt.

Tags | , , , ,

Submit a Comment