Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Friska tankar leder till goda handlingar

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Ibn al-Qayyim, den stora lärda mannen, skrev i sin bok al-Fawaa’id under kapitelrubriken “Upprinnelsen till all Kunskap och Handling” (s.224, Dar un-Nafaa’is 1989):

“Upprinnelsen till all uppfattad kunskap och valda handlingar finns i idéer och tankar. För dessa båda kräver fantasi, och fantasi kallar till begär, och begär kräver förekomsten av handling. Det rikliga upprepandet av denna [handling] leder sedan till bildandet av en vana.

Således ligger rättningen av alla dessa [påföljande] steg i rättningen av idéerna och tankarna, och korruptionen [i dessa påföljande steg] ligger i korruptionen av dessa [idéer och tankar]. Rättande av tankar sker genom att de är medvetna om deras Mästare och Herre, och genom uppstigandet till Honom, att de kretsar runt Hans behag och kärlek, för sannerligen, vid Honom, den Storslagna, är all rättelse. Han är Den med all vägledning, och genom att han ger framgång är allt av rätt riktning, och i Hans skydd av Hans tjänare finns allt skydd (för tjänaren)…”

Han skrev också när han senare fortsatte:

“Var medveten om att idéer och viskningar leder det som är associerat med dem till [förmågan] att tänka (tanke). Tanken leder dem sedan till åminnelse (tadhakkur). Tanke tar dem och leder dem till vilja (iraadah). Viljan tar dem och leder dem till lemmarna och till handling. Dessa blir sedan djupt inrotade och blir en [etablerad] vana. Således, att stöta bort dem (idéerna och viskningarna) från deras själva grunder är lättare än att stoppa dem efter deras [utveckling av] styrka och fullbordan.”

Han skrev även detta, en sida efter:

“När du stöter bort den idé som kommer till ditt [hjärta eller sinne], kommer du att ha stött bort vad som än följer efter det. Och om du tar emot det kommer det att bli en strövande tanke som kommer att använda sig av [individens] begär. Sedan kommer begäret och tanken tillsammans att uppmuntra användandet av lemmarna. Om lemmarna inte används, kommer de (begäret och tanken) att återvända till hjärtat och med önskningar och lust för att leda det i den önskade riktningen. Det är känt att det är lättare att rätta de idéer [som passerar igenom hjärtat eller sinnet] än att rätta tankar, och att rätta tankar är lättare än att rätta begär, och att rätta begär är lättare än att rätta korruptionen i handlingar, och att rätta [korruptionen i handlingar] är lättare än att lämna [utvecklade] vanor.

Följaktligen är det mest nyttiga botemedlet att man sysselsätter sig själv med att tänka på det som man kan dra nytta av i motsats till det som man inte kan dra nytta av, för att tänka på det som man inte kan dra nytta av är dörren till allt ont.”

Vad innebär detta? Nå, det innebär att alla de tankar, idéer eller infall som passerar igenom ditt sinne kommer så småningom att leda till att de tar uttryck i handling. Det slutliga uttryck i handling kommer att vara direkt relaterat till de ursprungliga tankarna, infallen och idéernas natur. Gott för gott, ont för ont.

Vidare, att rätta i självaste början av dessa steg – vilket är stadiet där dessa tankar och idéer först infaller i ens sinne och hjärta – är mycket lättare än att behöva göra sig av med en vana. För en vana är det slutliga resultatet av alla dessa steg om en person tillåter dem att fortsätta progressivt.

Så ett friskt sinne är ett där bara nyttiga tankar infinner sig och där alla dåliga och onda tankar stöts bort. Genom att bara sysselsätta ens sinne med de tankar och idéer som är relaterade till allt det som är av nytta utåt håller personen sina handlingar i styr.

Ett sinne som bara har goda tankar leder till goda och nyttiga handlingar. Det är ett friskt, sunt sinne. Att ha dåliga tankar och idéer gör en mottaglig för yttre uttryck av dessa tankar i ens handlingar, vilket leder till korrupta handlingar och utvecklandet av vanor som är svåra att göra sig av med. Det hela börjar med vad som går igenom ditt hjärta och ditt sinne. Ta hand om det på det stadiet för det är då det är lättast!

Det är dessa värdefulla ords enkla budskap.

Tags | , , ,

Submit a Comment