Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

goda handlingar

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Friska tankar leder till goda handlingar

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Ibn al-Qayyim, den stora lärda mannen, skrev i sin bok al-Fawaa’id under kapitelrubriken “Upprinnelsen till all Kunskap och Handling” (s.224, Dar un-Nafaa’is 1989):

“Upprinnelsen till all uppfattad kunskap och valda handlingar finns i idéer och tankar. För dessa båda kräver fantasi, och fantasi kallar till begär, och begär kräver förekomsten av handling. Det rikliga upprepandet av denna [handling] leder sedan till bildandet av en vana.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Yttre aspekter av dyrkan

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Varje del av kroppen har någon form av dyrkan att utföra. Låt oss ta ögonen som exempel. Ögonen dyrkar Allah genom att titta på det som de är beordrade att titta på. Allah säger:

Hava de då ej tagit himlarnas och jordens rike och allt vad Gud skapat i betraktande… (Koranen, al-A‘râf, 7:184. Zetterstéens översättning )

Read more…

Tags | , , ,