Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Inre balans

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Det är bra att begrunda. Det är bra att ta en stund för att reflektera över livet, att glädja sig i den och söka balans i det goda som livet har att erbjuda. Ibland innebär detta att vi måste ta några steg tillbaka och se på saker från en annan synvinkel.

Vi ser detta i hur Allah tilltalar Hans budbärare : “Har vi inte öppnat ditt bröst och lyft av bördan som tyngde din rygg?” [Sûrah al-Sharh: 1-3]

Allah säger också: “Fann Han dig inte faderlös och gav dig ett hem? Och såg Han dig inte vilsen och vägledde dig? Och såg Han dig inte lida nöd och skänkte dig allt vad du behövde?” [Sûrah al-Duhâ: 6-8]

Det finns inget fel i att bryta de monotona vardagliga rutinerna för att prova något nytt i avseende att inspirera dig, återuppliva ditt sätt att tänka, och att sedan låta dina tankar återlämnas till ett utvilat och balanserat läge, ett som lägger dig i en mer känslomässig harmoni, med din omgivning och med andra människor.

Du måste kunna läsa av tecknen din kropp ger dig och förstå dess behov. Du måste förstå dess varnande signaler som visar när du nått din gräns.

Allah säger: “Stå upp, när du fullgjort [din uppgift], och vänd dig med hela ditt hjärta [i bön] till din Herre.” [Sûrah al-Sharh: 7-8]

Han säger: “De som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns – är det inte så att då Guds namn nämns blir människorhjärtat stilla?” [Sûrah al-Ra`d: 28]

Bryt inte ner dig och ta inte på dig mer än du kan hantera. Din kropp har rättigheter över dig och så har ditt inre jag. Ett mänskligt perspektiv är bättre för vårt kroppsliga välfinnande än änglalik strävan. Ett sådant perspektiv är mer stabilt och mindre i behov av kompromiss på vägen.

Du borde ha ett öppet sinne, och vara beredd på det oväntade. Förbered dig på behoven du kanske måste möta. Den bästa sorten av framgång är när du kan se att det du gör är det bästa som finns i livet. Detta ger dig en inre självhjälp från de oförutsedda hindren som kan komma i din väg.

Vi behöver inte springa för att komma först inför varje tillfälle eller sträva efter att ta till sig allt som livet slänger över dig. Ibland kan lite spontanitet förse oss med ovärderliga insikter. En slags befrielse av sinnena är behövlig för att livet ska bli lättare.

Om vi verkligen tänker på det, så ser vi att grubblandet över alla möjligheter till förvirring gör det svårare för oss att urskilja vad som är rätt från vad som är fel.

Du måste behålla tron på att livet inte är annat än en intressant gåta, och du borde stärka ditt beslut med kunskapen om att vadhelst dåligt som kan drabba oss, kommer något gott fås från det så länge som du är tålmodig, och innehar ett förnuftigt sinnelag, och rör dig framåt. Det är naivt att låta dåliga erfarenheter få fritt spelrum. Faktum är att mycket av den negativitet vi möter kommen från vår egen tanke, väldigt felaktiga, att vi kan gå genom livet utan några hårda törnar. Vi måste acceptera att det kommer att vara uppgång och fall.

Allah säger: “Ingen olycka drabbar [er] utan Guds tillåtelse. Gud ger hjärtat hos den som tror på Honom dess vägledning. – Gud har kunskap om allt.” [Sûrah al-Taghâbun: 11]

I Sahîh Muslim, återberättar Suhayb att Profeten  sade: “Hur fantastiska är inte de troendes angelägenheter, alla hans angelägenheter är goda för honom. Om gott råkar honom, är han tacksam och det är bra för honom och om han är drabbad av tråkigheter är han tålmodig och det är också gott för honom.”

Allah säger också: “Och när de sant troende såg de sammansvurna [rycka fram] sade de: ‘Detta är vad Gud och Hans Sändebud har lovat oss’ och ‘Gud och Hans Sändebud har sagt sanningen’ – och därigenom stärktes ytterligare deras tro och deras underkastelse [under Guds vilja].” [Sûrah al-Ahzâb: 22]

Pris till Allah i alla tider och under alla omständigheter.

// Sheikh Salman al-Oadah

Tags | , , ,

Submit a Comment