Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

strävan

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Vad sker efter Ramadan?

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Vi lämnar den välsignade månaden Ramadan, dess vackra dagar och dess väldoftande nätter. Vi lämnar månaden av koran, gudsfruktan (taqwa), tålamod, strävan (jihad), nåd, förlåtelse och frihet från helvetets eld.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Sträva efter Allahs vägledning

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Jag funderade på hur oerhört meningsfylld surah al-Fatihah är. Ta exempelvis vers 6 där vi säger: “Led oss på den raka vägen”. Här ber och åkallar vi Allah, inte bara för vår egen individs skull utan för alla som ber om detsamma. Genom att göra detta bortser vi från våra egoistiska tendenser. Personen som framför denna åkallan är inte ute efter att avslöja andras misstag eller visa sig vara den enda som följer sanningen. När vi ber om att ledas på den raka vägen, ber vi om vägledning för andra såväl som för oss själva. Denna åkallan som är i pluralform (oss) är en kollektiv bön om vägledning för alla som ber om det. Alla framför vi denna ödmjuka önskan tillsammans.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Inre balans

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Det är bra att begrunda. Det är bra att ta en stund för att reflektera över livet, att glädja sig i den och söka balans i det goda som livet har att erbjuda. Ibland innebär detta att vi måste ta några steg tillbaka och se på saker från en annan synvinkel.

Read more…

Tags | , , ,