Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

raka vägen

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Sträva efter Allahs vägledning

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Jag funderade på hur oerhört meningsfylld surah al-Fatihah är. Ta exempelvis vers 6 där vi säger: “Led oss på den raka vägen”. Här ber och åkallar vi Allah, inte bara för vår egen individs skull utan för alla som ber om detsamma. Genom att göra detta bortser vi från våra egoistiska tendenser. Personen som framför denna åkallan är inte ute efter att avslöja andras misstag eller visa sig vara den enda som följer sanningen. När vi ber om att ledas på den raka vägen, ber vi om vägledning för andra såväl som för oss själva. Denna åkallan som är i pluralform (oss) är en kollektiv bön om vägledning för alla som ber om det. Alla framför vi denna ödmjuka önskan tillsammans.

Read more…

Tags | , , ,