Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fasta

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Vad sker efter Ramadan?

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Vi lämnar den välsignade månaden Ramadan, dess vackra dagar och dess väldoftande nätter. Vi lämnar månaden av koran, gudsfruktan (taqwa), tålamod, strävan (jihad), nåd, förlåtelse och frihet från helvetets eld.

Har vi uppfyllt kraven av för gudsfruktan och examinerat från Ramadan-skolan med de gudfruktigas diplom?

Har vi kämpat mot våra själar och begär och besegrat dem, eller har vi blivit omkörda av våra seder och blinda imitationer?

Har vi utfört våra handlingar på ett sätt som uppfyller villkoren för att erhålla nåd, förlåtelse och befrielse från Elden?

Många frågor och talrika tankar kommer till den uppriktige muslimens hjärta, som frågar och svarar med uppriktighet.

Vad har vi fått ut av Ramadan?

Ramadan är en skola för iman (tro) och ett uppehåll för att ladda om sina andliga batterier – för att skaffa sig föreskrifter för resten av året.

När kommer man att lära sig sin läxa och ändra sig till det bättre om det inte är under månaden Ramadan?

Den ädla månaden är en sann omvandlingsskola i vilken vi ändrar våra handlingar, vanor och seder som motsätter sig Allahs lag. “Allah förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag.” (Ar-Ra`d : 11)

Om du är en av dem som har gynnats av Ramadan, uppfyllt av gudsfruktans (taqwa) krav, fastat verkligen under månaden, om du bad i den med uppriktighet och kämpade emot din själ, prisa och tacka Allah då, och be Honom om ståndaktighet tills du möter din död.

Bli inte som den som sydde en skjorta och sedan förstörde den. Har du sett en som har sytt en skjorta och sedan tittade han på den, han tyckte om den. Sedan förstörde han den genom att dra tråd efter tråd utan anledning. Vad skulle människor säga om en sådan person?! Eller har du sett en som tjänar en förmögenhet genom byteshandel under en hel dag, och sedan när natten kommer kastar han bort allt som han har tjänat, peng för peng. Vad skulle människor säga om en sådan person?!

Det här är tillståndet av en som återgår till att synda och göra ont efter Ramadan och lämnar lydnad och rättfärdiga handlingar. Efter att han gynnades med lydnadens välsignelser och nöjet att kommunicera med Allah, återvände han till syndernas låga och onda handlingar. Hur onda är inte människorna som känner Allah bara under Ramadan!

Mina kära,

Att inte lyckas med sina åtaganden för islam efter Ramadan är manifesterat på många sätt:

1 – Människor lämnar de fem bönerna i församlingen, efter att dem har fyllt moskéerna under Tarawih bönerna, således går de till moskén för rekommenderade böner och lämnar de obligatoriska.

2 – Återvändandet till musikunderhållning , förbjudna filmer, kvinnor skyltar med sin skönhet utöver det som normalt visas därav, fri blandning o.s.v.

Detta är inte tacksamheten för välsignelser och förmåner, inte heller är det ett tecken på acceptans av ens handlingar, snarare är det motsättning till förmånerna och brist på tacksamhet.

Detta är tecken på att ens handlingar inte har godkänts – och Allahs skydd söks – för att den som verkligen fastar glädjer sig över högtiden Eid, prisar sin Herre för att han har fått hjälp att fullborda sin fasta, och förblir rädd att Allah kanske inte godkänner hans fasta, såsom följeslagarna fortsatte att be för godkännandet av deras handlingar under Ramadan i sex månader efteråt.

Från tecken att ens handlingar godkänns är att han eller hon har förbättrat sig i sin lydnad till Allah `azza wa jall. “Och minns att er Herre tillkännagav [för er]: ‘Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er större [belöning]… [Ibrahim:7] Förhöja dig i det goda, tro och rättfärdiga handlingar. Om tjänaren sannerligen är tacksam inför sin Herre, kommer du att se honom vägledas till mer lydnad och avståndstagande från syndfullhet. Tacksamhet lämnar synder, som de tidiga muslimerna sa.

“Och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig [d.v.s. döden].” [al-Hijr: 99]

Muslimen måste regelbundet vara i ett tillstånd av lydnad till Allah, stadig i Allahs lag, ihärdig i sin tro, så att han eller hon inte blir en av dem som dyrkar Allah endast under en månad eller endast på en plats. Snarare, vet den troende att Ramadans Herre även är Herren av andra månader, och att Han är Herren av alla tider och platser. Han är stadig i Allahs lag tills han möter Honom medan Han är nöjd med honom. Allah ta`ala sade: “Följ, som du har blivit befalld, den raka vägen – (du) och de som, ångerfulla, med dig har vänt åter till Honom…” [Hud: 112] Och: “Vänd er därför (i ödmjukhet) till Honom och be om Hans förlåtelse.” [Fussilat : 6] Och Profeten (frid vare över honom) sade: “Säg, Jag tror på Allah, var sedan stadig.” [Muslim]

1. Om Ramadans fasta är slut, då återstår den frivilliga fastan, såsom att fasta sex dagar under Shawwal, på måndagar och torsdagar, tre dagar i mitten på månaden, dagarna av ‘Aashoora och ‘Arafat, med flera.

2. Om nattbönen under Ramadan har upphört, då återstår den frivilliga nattbönen under hela året.  “De ägnade inte mera än en kort del av natten åt sömn.” [Adh-Dhaariyaat: 17]

3. Om Ramadans välgörenhet och zakat ul-fitr har upphört, då finns den obligatoriska Zakat, och det finns även många andra öppna dörrar till välgörenhet, frivilliga åtgärder och strävan.

4. Att läsa Koranen och att begrunda är inte bara för Ramadan, det är snarare för alla tider.

Rättfärdiga handlingar är för alla tider och platser, så ansträng dig – min broder och syster – och var medvetna om latheten. Kom ihåg att det inte är tillåtet för oss att lämna de obligatoriska handlingarna eller fördröja dem, såsom dem fem dagliga bönerna i tid, i församling o.s.v.

Fall inte för förbjudna handlingar, såsom förbjudna yttranden, mat och dryck, eller genom att titta eller lyssna på det som är förbjudet.

Var stadig och rak i din tro på Allah hela tiden, för att du vet inte när du kommer att möta Dödsängeln. Akta dig så att han inte tar dig medan du är i ett syndfullt tillstånd.  “O Allah, som vänder hjärtan, håll våra hjärtan stadiga på Din tro.”

Jag ber Allah att godkänna från oss och er vår fasta, våra böner och andra rättfärdiga handlingar. Att vårt tillstånd efter Ramadan kommer att vara bättre, att tillståndet i vår Ummah förbättras, att vi beviljas ära och att vi verkligen vänder oss till våran Herre. Amin!

Tags | , , ,

Submit a Comment