Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Distanskurser

01

feb
2013

No Comments

In Distanskurser

By admin

Tawhid: tillbedjan av den ende Guden

On 01, feb 2013 | No Comments | In Distanskurser | By admin

Tawhid: tillbedjan av den ende Guden

Tawhid: tillbedjan av den ende Guden

Detta är bror Salihs hittils viktigaste och mest omtalade kurs. Det är en kurs som förtydligar islams strikt monoteistiska tro, dvs tron att all gudstillbedjan endast skall riktas till Gud. Kursen är tillgänglig på distans för alla våra medlemmar. Om du inte redan är medlem i Hikmainstitutet kan du på ett mycket enkelt sätt bli det idag och få tillgång till denna distanskurs samt alla våra övriga distanskurser. Du kan själv lyssna på lektionerna när det passar dig bäst.

Vad kommer jag att få lära mig?
I denna kurs kommer du få lära dig den viktigaste trosläran i islam, tawhid (Guds enhet). Detta är trosläran som alla Allahs sändebud och profeter bjöd in sina folk till (se Koranen 21:25). Tawhid finner du även i islams första pelare trosbekännelsen, lâ ilaha illa Allah (sv. det finns ingen gudom värd dyrkan förutom Allah). En av Tawhids aspekter är att all gudstillbedjan skall vändas endast till Allah den Allsmäktige och inte till någon annan. Under kursens kommer du få se hur kristna och hur vissa muslimer som inte har en djup kunskap om sin egen tro begår den grövsta formen av synd, nämligen shirk (avgudadyrkan). Profeten Muhammed – över honom vare frid – varnade för detta när han sa:

 

“Hylla inte mig lika överdrivet som de kristna gjorde med Marias son. Sannerligen är jag bara en slav, så (hänvisa till mig) istället som Abdullah (Guds tjänare) och Rasullah (Guds sändebud).” (Bukhari och Muslim)

 

Efter denna kurs kommer din tro på den ende Guden att vara mycket tydligare och du kommer veta vad som strider mot monoteismen. Du kommer få kunskaper som gör att du kan identifiera avgudadyrkan och på så sätt hålla din tro ren.

Författaren till kursboken är al-Imam Muhammad ibn al-Sana’anis (1777-1850) lättförståliga och utmärkta bok som på arabiska heter Tathir al-I’tiqad ‘an adran al-Ilhad. Boken är översatt till engelska och heter The Purification of Tawhid from the Filth of Deviation. Imamen härstammar från Profetens familj – över honom vare frid och imamen memorerade hela Koranen redan vid tidig ålder. Shaykh Shawkani har sagt följande om imamen:

“Duktigare än sina jämnåriga. Han tog sin rätta plats som dn störste lärde i Jemen under hans tid.”

I kursen kommer du få lära dig mer om den islamiska monoteismen och dess motsats shirk som är avgudadyrkan. Följande moment ingår i kursen:

• Om författaren
• Om kursboken
• Varför är denna kurs viktig
• Gravdyrkan – en definition
• Religionens fem grunder för muwahiddin (monoteister)
• Begreppet Tawhid och dess kategorier
• Shirk (avgudadyrkan) – en definition
• Exempel på shirk i katolicismen
• Taqwa (Gudsfruktan) – en definition
• Ibadah (Gudstillbedjan) – en definition
• Budbärarnas gemensamma budskap
• Idén om medlare/talesmän
• Dua (åkallan) är endast för Allah
• Tawakkul (tillit) är endast för Allah
• Helgondyrkan inom kristendomen
• Tawassul – en definition
• Helgedomar och mausoleum
• Frågor och svar
• Med mera…

Salih Tufekcioglu från Hikmainstitutet håller i denna kurs där du på ett pedagogiskt sätt får ny kunskap.

Bli medlem idag och följ med på en resa som inshallah kommer att öka din kärlek för kunskap om islam.

 

Vad tycker kursdeltagarna?

“En mycket lärorik kurs som jag rekommenderar för alla muslimer då det är lätt att hamna i de snedsteg som bror Salih varnar för och därmed riskera den rena tawhid som vi är menade att ha. Tawhid är ju den viktigaste delen i vår tro.”
Rima

 

“Verkligen bror Salih är mashAllah mycket duktig och kan mycket. Det bästa med hans föreläsningar är att han vet hur han ska fånga ens uppmärksamhet. Jag måste säga att hans föreläsningar var de man såg fram emot mest varannan vecka… Rekommenderar starkt att man går den kursen. Mycket givande och bra kurs. Barak Allah fikom.”
Hiba

 

“Jag tyckte att det faktiskt är bra att gå distanskursen för man kan sitta i lugn och ro, lära lyssna och lyssna till lektionerna när man vill på dygnet.”
Scipe

 

“Eftersom det var lärorikt och något som fler muslimer borde gå och lyssna på. Därför rekommenderar jag kursen till alla muslimer. Må Gud belöna er som lär ut!”
Susanne

 

“Jag tycker att denna kurs har varit en av den mest viktigaste kursen jag har varit med om. Det är många av våra syskon som glömmer bort vad tawhid står för och därför hamnar de utanför islams principer och detta leder till shirk. Jag fick verkligen lärdom om tawhid al-rububiyyah och tawhid al-ibadah och fick bekräftat att det är detta alla profeter och sändebud informerade om. Må Allah välsigna alla profeter i skrifterna.”
Anonym

 

“För mig betyder det mycket att gå på dessa kurser eftersom jag lär mig mer och mer för varje gång. Kursen ‘Tawhid: tillbedjan av den ende Guden’ har varit väldigt intressant och lärorikt på det sättet att man lär sig hur så många gör olika misstag omedvetet och kanske t.o.m. medvetet när det kommer till Tawhid. Jag visste inte så mycket om detta ämne innan föreläsningarna. Jag visste bara vad shirk är för något och att man självklart inte ska tillbe någon annan än Allah den Allsmäktige. Fast under Salihs föreläsningar fick jag veta så mycket mer. Allt som Salih sa, sa han med fakta ur den heliga Koranen. Det gjorde mig glad eftersom många pratar utan någon som helst fakta. Vad jag tyckte var riktigt bra är just det att Salih tog exempel från både gamla och nya testamentet och visade oss att trots förvarningar så finns det fortfarande shirk bland människor från olika religioner. Det jag också är glad över är att om någon frågar mig om Tawhid idag så kan jag svara mer än vad jag kunnat tidigare. Tack för det och må Allah belöna bror Salih.”
Lauresha

 

Hur går jag tillväga för att delta i kursen?
Det är jätte enkelt, följ endast anvisningar på följande sida!

När du har blivit medlem får du tillgång till medlemssidan där du har tillgång till kursmatrialet i form av inspelade föreläsningar från kursen “Tawhid: tillbedjan av den ende Guden” samt andra kurser och föreläsningar. Du har även tillgång till medlemsforumet där du kan ställa dina frågor under kursens gång. Hikmainstitutet har kontakt med islamiska lärda både i Sverige och utomlands som är beredda att besvara dina frågor.

Kursdetaljer
Kursbenämning: Tawhid: tillbedjan av den ende Guden
Omfattning: 4 lektioner
Kurskod: D12
Kursledare: Salih Tufekcioglu

Tags | , , , , , , , , , ,

Submit a Comment