Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

E-böcker

01

feb
2013

No Comments

In E-böcker

By admin

Hjärtat: kroppens befälhavare

On 01, feb 2013 | No Comments | In E-böcker | By admin

Den absolut viktigaste delen hos människan är hjärtat. Detta är en central lära både i Koranen och i Profeten Muhammeds liv och leverne, över honom vare frid.

Den moderna människan däremot åsidosätter många gånger denna viktiga del hos sig själv för att istället försköna sina yttre attribut. Denna föreläsning är en uppriktig kallelse till den moderna människan att inte ignorera hjärtat, att istället rena och rannsaka det.

Under föreläsningens gång får du lära dig varför de lärda har refererat till hjärtat som kroppens befälhavare. Du får även veta de sju vägar som leder in till hjärtat och påverkar det på ett positivt eller negativt sätt. Föreläsningen hölls under temadagen “Den troendes hjärta” i Göteborg.

Hjärtat: kroppens befälhavare

Tags | , , ,

Submit a Comment