Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

E-böcker

01

feb
2013

No Comments

In E-böcker

By admin

Vad är en människa?

On 01, feb 2013 | No Comments | In E-böcker | By admin

Utdrag ur boken:

“De som inte tror på en Skapare ser människan som en samling av kött, ben, blod, nerver, körtlar och organ som
alla består av celler. För dem har människan ingen speciell betydelse eller förtjänst, utan är bara en av de olika
sorters varelser som bor på jorden – förutom att hon just råkade anta mänsklig form. Islam, å andra sidan,
erkänner hennes hedrade ställning bland Allahs skapelser: att hennes Herre medvetet skapade henne i bästa
möjliga form, gav henne en unik ande (rooh), befallde änglarna att buga i respekt för henne, utrustade henne med
intelligens, kunskap och en fri vilja, gjorde henne till en ansvarig förvaltare på jorden och gjorde allt i himlen
och på jorden tillgängligt för henne att använda medan Han valde ut henne för Sig Själv (för att känna och dyrka
Honom).”

Vad är en människa?

Tags | , , ,

Submit a Comment