Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fasta

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Få ut det mesta av Ramadan

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Månaden av Ramadan ger oss en välsignad chans att skörda välsignelser och belöningar. Det är också ett utmärkt tillfälle för oss att stärka och rena vår karaktär. Den allmänna andan av Ramadan uppmuntrar oss att leva mer nyttigt och att bättra på oss själva.

Profeten  berättar för oss: “När månaden av Ramadan kommer, öppnas portarna till Himlen, portarna till helvetet är låsta, och djävlarna är fastkedjade.” [Sahîh Muslim (1079) och Sunan al-Tirmidhî (682)]

Den minskade frestelsen att göra fel given till oss genom fastandet och genom den allmänna stämningen i Ramadan ger oss en chans att visa Allah vår bästa potential. Vi borde göra vad vi kan för att maximera denna potential.

Förnya Din Relation Till Koranen

För att få oss själva att komma in i den rätta sinnesstämningen – och även göra oss förtjänta av Allahs välsignelser – borde vi ägna mer av vår tid till Koranen.

Vi borde inte bara läsa den varje dag, men det är också väldigt viktigt att reflektera över vad den talar om för oss, att begrunda de lärdomar vi kan lära oss för att förbättra våra liv. Ju mer vi uppehåller oss vid Koranen och dess läror, desto bättre kommer det att vara för oss, eftersom Allah talar direkt till oss. Koranen är lindring för våra hjärtan, behärskning av våra passioner, och ett botemedel för våra tvivel och farhågor.

Därför behöver vi läsa Koranen med uppriktighet och koncentration. Vi behöver allvarligt begrunda dess betydelse. Hur sorgligt är det inte för en person som inte drar nytta från han eller hennes läsning av Koranen.

Allah säger: “Detta är Guds budskap, som Vi förmedlar till dig [Muhammad] och med dem sanningen. – men på vilken förkunnelse skall de tro som [inte fäster avseende vid] Gud och hans tecken?” [Sûrah al-Jâthiyah: 6]

Allah säger också: “Har de aldrig tänkt igenom betydelsen av [Guds] herravälde över himlarna och jorden och av allt som Gud har skapat och [frågat sig] om den för dem [utmätta] fristen är nära att löpa ut? På vilket budskap skall de hädanefter tro?” [Sûrah al-A`râf: 185]

Vikten av att läsa Koranen under den här månaden görs ännu tydligare för oss genom det faktum att ängeln Gabriel brukade gå igenom hela Koranen med Profeten  varje Ramadan. [Sahîh al-Bukharî (4998)]

Undvik Värdelöst Beteende

Under den här månaden borde vi vara ständigt vaksamma för att undvika beteende som kan ogiltigförklara eller minska belöningarna och nyttan med fastandet. Vi borde, för det första, undvika överdrifter. Detta inkluderar överdrifter i mat och dryck. Det inkluderar också skvaller och onödigt tal.

Vi borde också försöka minimera andra onödiga distraktioner, till och med när det gäller det umgänge vi har. Det är därför som det är speciellt rekommenderat under månaden av Ramadan att göra en reträtt till moskéerna. Medan vi är i reträtten (i’tikâf) befriar vi oss från oron och upptagenheten som finns i vårt vardagsliv.

Var Generös

Ett annat sätt att utveckla oss själva i Ramadan är att förfina vår generositet i denna månad och övervinna våra själviska tendenser. Med andra ord borde vi öka vår välgörenhet.

Ibn ‘Abbâs berättar för oss att Profeten  var den mest generösa av alla människor, men han var aldrig mer generös än han var i Ramadan.  [Sahîh al-Bukhârî (1902) och Sahîh Muslim (2308)]

Var Väluppfostrad och Tålamodig

Att bilda gott uppförande borde vara en annan prioritet för oss. Gott uppförande är den bästa följeslagaren som en fastande person kan ha. Tyvärr blir för många personer främmande för deras goda uppförande när de är hungriga. De blir fort arga och går till angrepp mot andra med deras annars oupptagna tunga.
Sådant beteende kompromissar själva syftet med fastan. Fastandet är menat att inskärpa tålamod. Fastandet är faktiskt ibland refererat till som “tålamod”.

Allah säger: “Sök med tålamod (Guds) hjälp i bönen!” [Sûrah al-Baqarah: 45]

Vissa kommentatorer av denna vers tolkar “tålamod” här att betyda ”fastande” så versen talar om för oss att söka hjälp i fastandet och i bönen.

Tillika är Ramadan beskrivet som “Månaden av Tålamod” – och vi vet att belöningen för tålamod är inget annat än Paradiset. Allah säger: “Frukta er Herre! De som gör det goda i denna värld har gott att vänta [i nästa liv]. Guds jord är så vid [att ni kan lämna ondskans rike för att få dyrka Gud i frihet]. Bara de som håller ut skall få sin [fulla] lön och mer därtill.” [Sûrah al-Zumar: 10]

Med tålamod kan vi klara av våra liv genom året. Utan denna ädla egenskap kommer våra liv bli frustrerande och bittra. Månaden av Ramadan är tiden för att utveckla denna högst väsentliga egenskap.

Må Allah ge oss framgång.

Sheikh Salman al-Oadah

Tags | , , ,

Submit a Comment