Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Adoption

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag skulle vilja veta om adoption är lagligt i Islam?

Svar: Att adoptera barn med syftet att uppfostra och ta hand om dem är tillåtet. Det är även en god gärning att adoptera och uppfostra barn i nöd som exempelvis de föräldrarlösa. Denna gärning ger en stor belöning.

Men, det är inte tillåtet att namnge barnet efter mannen som ska uppfostra honom eller tillskriva barnet som hans avkomma. Allah säger: ”Ge de barn ni adopterar det namn som deras fäder bar, detta är det rätta förfarandet inför Allah. Och om ni inte vet vad fadern hette, kalla då den som ni har adopterat för er broder i tron eller er skyddsling.” [Surah al-Ahzab: 5]

Det är tillåtet att uppfostra andras barn men de måste alltid tillskrivas deras riktiga fäder. Barnet ska bära sin riktiga faders namn vilket innebär att han inte kommer ärva från den som adopterat honom och det är till och med tillåtet för barnet att (i framtiden) gifta sig med barnen till hans adoptiv ”pappa'”.

// Sheikh Abd al-Wahhab al-Turayri, före detta professor hos al-Imam University i Riyadh

Tags | , , ,

Submit a Comment