Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

familj

01

feb
2013

No Comments

In Distanskurser

By admin

Äktenskapskörkortet: praktiska råd och tips om ett lyckligt äktenskap

On 01, feb 2013 | No Comments | In Distanskurser | By admin

Äktenskapskörkort

Äktenskapskörkort

Nu har vi på Hikmainstitutet publicerat vår sjunde distanskurs om det muslimska äktenskapet. Kursen vänder sig både till gifta och ogifta bröder och systrar. Denna distanskurs är tillgänglig för alla våra medlemmar. Distanskurs är pågående och ej avslutad. Om du inte redan är medlem i Hikmainstitutet kan du på ett mycket enkelt sätt bli det idag och få tillgång till denna distanskurs samt alla våra övriga distanskurser. Du kan själv lyssna på dem förinspelade lektionerna samt se powerpoint presentationera som medlem när det passar dig bäst.

Read more…

Tags | , , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Byta namn när man konverterar

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Kan vi konvertiter ha Amerikanska namn (ex John, Kelly) som första namn? Och kan vi kalla en person för hans Amerikanska namn istället för hans Muslimska? Gäller samma regel om namnet har en religiös betydelse för andra religioner som exempelvis Christina? Hur är det med mellan namn?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Adoption

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag skulle vilja veta om adoption är lagligt i Islam?

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Dina släktingars rättigheter

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Släktingar är de som du har blodsband med eller har starka band med, som brodern, farbrodern, mostern eller deras barn (kusiner). Allah – Den Högste – säger om detta:

“Och ge den nära anförvanten vad han med rätta väntar…” [Soorah al-Israa’ 17:26]

Read more…

Tags | , , ,