Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Byta namn när man konverterar

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Kan vi konvertiter ha Amerikanska namn (ex John, Kelly) som första namn? Och kan vi kalla en person för hans Amerikanska namn istället för hans Muslimska? Gäller samma regel om namnet har en religiös betydelse för andra religioner som exempelvis Christina? Hur är det med mellan namn?

Svar: En muslim ska helst ge sitt barn ett namn som har en bra mening och som visar barnets islamiska identitet. Det är dock inte förbjudet att ge sitt barn ett icke-arabiskt namn. Många Muslimer ger sina barn persiska eller turkiska namn och det är inget fel med det. Det är dock förbjudet att ge ett barn ett namn med avsikten att härma icke-muslimer eller att identifiera sig med dem.

Det är inte obligatoriskt för en person som konverterar till islam att ändra sitt namn, bara om namnet betyder något dåligt. I ett sådant
fall bör det ändras även om det är ett arabiskt namn. Profeten  ändrade namnen på några av hans följeslagare som hade namn som betydde något dåligt trots att dessa namn var arabiska. I början av islam så blev inte icke-araber som konverterade till islam uppmanade att ändra namnet, endast då namnet betydde något dåligt.

Ett namn som förmedlar en speciell betydelse för en religion annan än islam måste dock ändras till ett annat normalt och resonligt namn. Därför borde namnet Christina ändras.

I annat fall så kan en ny muslim ändra sitt namn om han eller hon så önskar men det är alltså inte obligatoriskt. Vi måste påkeka att en person kan enbart ändra sitt givna namn. Det är inte tillåtet att ändra sitt efternamn. Att ändra familje namnet är ett misstag många nya muslimer begår.

I islam mellannamnet vanligtvis faderns första namn vilket indikerar vem som är far till barnet. Det vore bäst att ändra sitt mellan namn till sin faders första namn om man inte redan har gjort så.

// Besvarad av Fatwa Departementet, Forsknings kommitén – ledd av Sheikh Abd- al-Wahhab al-Turayri

Tags | , , ,

Submit a Comment