Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

blodsband

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Dina släktingars rättigheter

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Släktingar är de som du har blodsband med eller har starka band med, som brodern, farbrodern, mostern eller deras barn (kusiner). Allah – Den Högste – säger om detta:

“Och ge den nära anförvanten vad han med rätta väntar…” [Soorah al-Israa’ 17:26]

Read more…

Tags | , , ,