Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Att beteckna den 15:e sha’baan med speciell ibadah

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag har märkt att vissa muslimer betecknar den 15:e sha’baan med särskild ibadah, så som fastan under dagen, nattbönen, koranreciatation och du’aa. Är detta korrekt ur islamiskt perspektiv? Jag ber är att förklara detta. Jazakum Allah khayran.

Svar: I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn. All lov och pris, och tacksamhet tillhör Allah. Må frid och välsignelser vare över Hans Profet .

Vi uppskattar den stora tillit som du visar oss, och vi ber Allah att hjälpa oss att tjäna islam och att acceptera detta arbete för Hans skull.

Muslimer älskar månaden sha’baan, eftersom den infaller före Ramadan. Dessutom brukade Profeten  fasta den frivilliga fastan i denna månaden mer än i någon annan månad.

Den framstående lärde från Saudiarabien, Shaykh Ibn Fawzan, sprider ljus över frågan “om det är tillåtet att beteckna den 15:e sha’baan med viss speciell ibadah eller inte” och säger följande:

“Ingenting tillförlitligt och bestämt har rapporterats om att Profeten  brukade be nattbönen eller fasta under just den 15:e dagen av månaden sha’baan. Därför är natten av 15:e sha’baan som vilken annan natt som helst, och om någon annars regelbundet gör ibadah under andra nätter, då får han be nattbönen denna natt också, men utan att anta något särskilt (pga att det är den 15:e natten i månaden sha’baan).

Detta, på grund av det faktum att det krävs autentiskt bevis för att kunna ange tiden för vilken ibadah som helst. Om autentiskt bevis saknas, anses handlingen som innovation, och all innovation är vilseledande. Lika så, angående fastan under just den 15:e sha’baan. Inget autentiskt bevis finns om att Profeten  brukade särskilja just den dagen och fasta den – alltså ingenting visar på att det är juridiskt tillåtet att fasta just specifikt den dagen.”

Den berömde lärde från Saudiarabien, Shaykh Ibn ‘Uthaymîn, lägger till:

“Den korrekta åsikten är att fastan just den dagen, 15:e sha’baan eller speciell uppmärksammande av just den dagen genom koranrecitation eller speciell åkallande just den dagen har ingen grund. Den dagen är precis som den 15:e dagen i alla andra månader. Något som vi vet, är att det är tillåtet att fasta 13:e, 14:e och15:e varje månad. Men sha’baan är lite speciell (förutom Ramadan) i den meningen att Profeten  brukade fasta mer under sha’baan än i någon annan månad. Han brukade antingen fasta hela sha’baan eller bara en liten del av den. Därför är det tillåtet att efterlikna Profeten  och öka mängden av fastan under just den månaden, så länge detta inte innebär vedermöda.”

Källa: IslamOnline

Tags | , , ,

Submit a Comment