Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

fasta

01

feb
2013

No Comments

In E-böcker

By admin

Ramadantabell

On 01, feb 2013 | No Comments | In E-böcker | By admin

Fastemånaden Ramadan är en välsignad månad. Det är en månad fylld av gudstillbedjan, självransakan och gemenskap.

Read more…

Tags | , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Bordsskick

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

För ett tag sedan när jag höll på att läsa så svävade mina tankar i väg på annat håll – eftersom det var ramadan så var det till inget annat än just – mat.

Read more…

Tags | , , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Att beteckna den 15:e sha’baan med speciell ibadah

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag har märkt att vissa muslimer betecknar den 15:e sha’baan med särskild ibadah, så som fastan under dagen, nattbönen, koranreciatation och du’aa. Är detta korrekt ur islamiskt perspektiv? Jag ber är att förklara detta. Jazakum Allah khayran.

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Graviditet vid fastan

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag har läst att gravida kvinnor inte får fasta under Ramadan, utan måste ta igen sin fasta och ge mat till en fattig för varje dag som missas. Är detta sant?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Bryta fastan för tidigt av misstag

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Av misstag bröt jag min fasta två minuter före solnedgången. Vad är din uppfattning om giltigheten för denna fasta? Måste jag göra om den?

Read more…

Tags | , , ,

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Fastemånaden Ramadan

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

Read more…

Tags | , , ,