Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fasta

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Fastemånaden Ramadan

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

De bästa orden är Allahs ord och den bästa vägledningen är Muhammeds  vägledning.

Kära bröder och systrar, månaden Ramadan är sannerligen en välsignad månad, en månad som inte är lik någon annan månad. Under denna månad belönar Allah den godhjärtade tjänaren mångfaldigt för hans eller hennes goda handlingar. Och Allah, må Han vara upphöjd, förlåter den troendes dåliga handlingar. Vi tackar Allah för denna månad. Allah säger i Koranen om fastan:

Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud. (al-Baqarah 2:183)

Kära muslimer, många av oss har säkert hört att Allah stänger helvetets portar under den välsignade månaden Ramadan och låter Paradisets portar öppna. Men hur många av oss har funderat på vad det betyder för oss och vårt samhälle? Vad är det Allah vill säga oss med detta? Vad är visdomen?

Allah vill med detta visa oss att Han är den Förlåtande, den Barmhärtige, Den Nåderike, den som ständigt är beredd att ta emot tjänarens böner om förlåtelse. Detta lär oss, vi som fastar och som har tagit emot månaden Ramadan med glädje, att vi måste vända oss tillbaka till Allah, be till Honom, tillbe Honom, tacka Honom och be till Honom om våra synders förlåtelse.

Men det lär oss också att vi måste vara förlåtande mot och ha överseende med dem som gör fel mot oss, de som kanske säger oss något som vi inte tycker om och de som baktalar oss. Vi måste förlåta dem och be till Allah den Allsmäktige att Han ska vägleda dem tillbaka till den raka vägen, att Han ska vägleda dem tillbaks till ett sunt levnadssätt. Profeten Muhammed  har gett följande råd till den fastande som möter fientliga människor, människor som säger dåliga saker:

…om någon bråkar med den fastande, eller förolämpar honom, låt honom då säga, jag fastar, jag fastar.

Fastemånaden Ramadan är Koranens månad. Under denna månad bör alla muslimer recitera Koranen extra mycket. För de av oss som har glömt bort Koranen, haft den liggande på hyllan, negligerat den, för dem är det ett mycket bra tillfälle att omfamna Koranen, Allahs ord.

Jag vill påminna er alla, bröder och systrar, att recitera Koranen betyder att man också läser den med hjärtat. Att vi gör vårt bästa för att förstå vad vi lär oss av den och att vi lever ut det som vi har läst, att vi praktiserar Koranen. För vår Koran är vår vägledare i livet och vår älskade profet, Muhammed , är dess uttolkare. Allah säger i Koranen:

För att ge människorna vägledning inleddes i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. (al-Baqarah 2:185)

Så låt oss tillsammans ta till vara denna dyrbara månad, månaden Ramadan, genom att göra vårt yttersta för att tillbe Allah.

Kom ihåg att Allah har öppnat upp Paradisets dörrar under Ramadan. Frågan är bara, vem av oss vill och kämpar för att ta stegen mot den vidöppna dörren?

Må Allah välsigna oss under Ramadan. Må Allah öppna upp våra hjärtan till Koranen och må Han förlåta oss våra synder. Amin!

Må Allah leda oss till den raka vägen och må Hans välsignelser och frid vara över vår profet Muhammed , hans ättlingar och hans efterföljare.

Tags | , , ,

Submit a Comment