Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

handlingar

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Sluta upp med dåliga vanor

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Hur kan en person sluta med dåliga vanor som han haft i flera år?

Read more…

Tags | , , ,

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Fastemånaden Ramadan

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Allah välsignar profeten Muhammed  och Hans änglar ber Honom att välsigna profeten Muhammed . O ni som tror! Hälsa honom med frid och be Allah välsigna honom. Lov och pris tillkommer Allah, Världarnas herre, den Nåderike, den Barmhärtige. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammed  är hans sändebud. Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda och den som går vilse kan ingen vägleda.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Åkalla Allah med våra ord och handlingar

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

En gång såg jag en man som blev arg på en affärsman. Denna man vände sig i riktning mot qibla, sträckte sina händer mot himlen och skrek ut Allahs alla namn i ett enda ilsket andetag. Jag förvånades över hur väl han hade memoriserat listan av dessa ädla namn. Samtidigt förvånades jag över hans ignorans och det småaktiga uppförandet som gjorde att han nämnde dessa namn på ett sådant opassande sätt, att åkalla dem i en bön mot hans broder. Hur kunde han förhasta sig till att ilsket åkalla dessa namn på ett skrik efter en hum av tvist med någon annan? Han hade inte ens tid att avgöra vem av de som verkligen hade fel.

Read more…

Tags | , , , ,