Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Sluta upp med dåliga vanor

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Hur kan en person sluta med dåliga vanor som han haft i flera år?

Svar: När en person känner igen sina personliga brister och dåliga vanor och har för avsikt att ändra dem, då har den personen tagit ett första steg mot att göra en positiv förändring i sitt liv.  Profeten  sade: “Sannerligen uppnås tålamod genom att sätta det i praktiken.” [al-Tabarânî i al-Awsat och al-Bayhaqî i Shu`ab al-Îmân]

Detta betyder att han kan ändra sina dåliga vanor och sätt till goda sådana.

Detta kan uppnås genom följande steg:

1. Genom att fråga Allah uppriktigt och ofta att hjälpa dig.

2. Genom att komma ihåg den dåliga vanan inför verkställandet av en dålig gärning. T.ex. när du är arg, kom ihåg den dåliga vanan med att höja rösten och när du äter, kom ihåg förbudet med att äta med vänster hand osv.

3. Ibland kanske du glömmer dina ansträngningar och faller tillbaka till de dåliga vanorna. Var då inte förtvivlad utan försök igen. Allah kommer förvisso att hjälpa dig.

4. Du kanske önskar prata med andra som lidit av samma dåliga vanor och dra nytta av deras erfarenheter. De kan tala om för dig hur de lyckades komma över sina problem.

5. Jag råder dig att läsa böcker och lyssna till inspelade föreläsningar som diskuterar problemet du försöker övervinna.

Allah säger: “Troende! Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut.” [Sûrah al-Baqarah:153]

Besvarad av Sheikh Faysal al-Humayqânî, lärare vid Riyâd al-Sâlihîn skolan

Tags | , , ,

Submit a Comment