Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Bordsskick

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

För ett tag sedan när jag höll på att läsa så svävade mina tankar i väg på annat håll – eftersom det var ramadan så var det till inget annat än just – mat.

Det konstiga med fastemånaden är att – vi avstår bl a från att äta och dricka, men det verkar som att ju mer vi avstår ifrån det, desto mer tänker vi på det! Vi är engagerade med att planera våra måltider – för iftar, för suhoor och även fast det är ett tag kvar, för eid!

Det är förstås inget fel med att vilja förbereda en god måltid till sin familj. Vi ska försäkra oss om att vi får i oss ordentligt med näring för att få fortsatt ork och med mer ibadah under denna välsignade månad. Det är ingen mening med att låta sig bli uttorkad eller sjuk. Vi måste bara vara på vår vakt så vi inte går över gränsen. Vi ska vara försiktiga så vi inte blir slavar i köket, laga alltför välplanerade måltider som tar massa tid som annars skulle ha kunnat gå till läsning och tillbedjan.

Vi måste också skydda oss från att äta för mycket, det skulle vara synd om vi inte kunde få dra nytta av fastan bara för att vi, inte bara äter för mycket utan också

för att vi äter ohälsosamt. Det finns ett ordspråk från Profeten  som vi ska ha i åtanke: “Vi är människor som inte äter förrän vi är hungriga. Och om vi äter, så slutar vi innan vi är mätta.”

Måltiderna kan vara ett underbart tillfäller att knyta banden till familjen. Det är också ett idealiskt tillfälle för oss att lära de små dem korrekta reglerna från Koranen och Sunnah för hur man äter och dricker.

Här är några tips som jag har lärt mig de senaste fem dagarna. Jag hoppas att du kommer ha nytta utav dem.

[1] Ät endast det som är halal och bra

Allah säger: “Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle och tacka Gud, om det är Honom ni [vill] dyrka.” [al-Baqarah 2:172]

Han säger också: “Ät av alla tillåtna goda ting som Gud har skänkt er för er försörjning och tacka Gud för Hans välgärningar, om det är Honom ni vill dyrka.” [an-Nahl 16:114]

Och: “Njut, ni sändebud, av allt [i livet] som är gott och sunt och lev rättskaffens; Jag har full vetskap om vad ni gör.” [Sura al-muminûn 23:51]

Vi ska vara försäkrade om att våra förtjänster är halal, för att leva utav det som är haram avskärmar oss från Allahs hjälp.

En källa från Abu Huraira (må Allah vara nöjd med honom) återberättade att Profeten  sa: “Allah den allsmäktige är god och accepterar bara det som är gott.” Allah har beordrat de troende att göra vad han beordrade budbärarna och den Allsmäktige har sagt, “Oh budbärare! Ät av det goda och gör rätt”. Allah har även sagt, “Oh ni troende! Ät av det goda som finns som Vi har skänkt er”.

Sen så nämnde han en händelse om en man som hade rest långt, han var ovårdad och smutsig. Han sträckte ut sina händer mot himlen och sa, “Oh Herre! Oh Herre!” men när hans mat är otillåten, hans dryck otillåten, hans kläder otillåtna och han lever på ett otillåtet sätt, så hur kan han då få svar?” [Muslim]

[2] Säg Bismillah innan du äter

Sannerligen så ger uttalandet av Allahs namn välsignelse till måltiden.

Aishah (må Allah vara nöjd med henne) återberättade att Profeten  sa: “När någon vill äta så ska han nämna Allahs namn i början (säg Bismillah). Om han

glömmer att göra detta i början så ska han säga, Bismillah awwalahu wa akhirahu (I Allahs namn i början på måltiden och i slutet)”. [At-Tirmidhi & Abu Dawud]

Likadant som utelämnandet av att nämna Hans namn så berövas måltiden av välsignelse. Jaabir (må Allah vara nöjd med honom) återberättade att han hörde Profeten  säga: “Om en person nämner Allahs namn när han går in i huset eller när han äter, så vänder sig djävulen till sina efterföljande och säger, ni kommer inte att hitta någonstans att vara i natt och ingen mat”. Men om han går in i huset utan att nämna Allahs namn så säger djävulen, “Ni har hittat en plats att vara i natt och ni har mat”. [Muslim]

Här är en annan intressant berättelse:

Umaiyya bin Makshi (må Allah vara nöjd med han) sa att Profeten  satt bredvid en man som åt mat. Mannen nämnde inte Allahs namn innan han började äta, inte förrän det bara var en munsbit kvar så lyfte han handen till sin mun samtidigt som han sa “Bismillah awwalahu wa akhirahu”.

Profeten  log och sade: “Djävulen har ätit tillsammans med honom men när han nämnde Allahs namn så kräktes han upp allt det som fanns i sin mage.” [Abu Dawud och an-Nasai]

En fastande person kan recitera duan som Profeten  sa när han bröt sin fasta:

“Törsten är släckt och venerna har återhämtat sig och välsignelsen är fastställd om Allah vill (dhahaba dhamaa´a wabtallat al-urooq wa thabatal ajr inshallah).” [Ahmad, Al-Baihaaqee]

[3] Lovprisa Allah efter måltiden

Abu Umamah (må Allah vara nöjd med han) återberättade: När Profeten  avslutat en måltid så sa han, “Al-hamdulillah kathiran taiyiban mubarakah fihi, ghaira makfiyyin wa lamu wadda`in, wa lamustaghnan `anhu Rabbuna. (All lovprisning är endast för Allah, lovprisning som är överflödande rent och full av oumbärlig välsignelse och som inte någon kan vara likgiltigt för.)” [al-Bukhari]

Mu`adh bin Anas (må Allah vara nöjd med honom) återberättade att Profeten  sa: “Han som har ätit och som i slutet säger, Al-hamdulillahi-lladhi at`amani

hadha, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwatin (All lovprisning är endast för Allah Som har givit mig mat att äta och skänkt det utan någon ansträngning och styrka från min del), alla hans tidigare synder kommer bli förlåtna.” [at-Tirmidhi]

Se Allahs barmhärtighet, vi får inte bara välsignelse när vi tackar Honom efter maten, vi blir också förlåtna för våra tidigare synder!

[4] Ät med din högra hand

Salamah bin Al-Akwa (må Allah vara nöjd med honom) återberättade att hans far sa: En man åt med sin vänstra hand i Profetens  närvaro varpå han  sa: ” Ät med din högra hand”. Mannen sa: “Jag kan inte det”. Därpå svarade Profeten  honom: “Må du inte vara kapable att göra det”. Det var fåfängan som hindrade honom från att göra det och han kunde därefter inte lyfta den (sin högra han) upp till sin mun. [Muslim]

[5] Ät av det som står framför dig

Umar ibn Abi Salamah (må Allah vara nöjd med honom) återberättade: “Jag var en pojke som profeten  tog hand om och när jag brukade röra min hand runt bland maten så sa han en gång till mig, “Nämn Allahs namn (Bismillah), ät med din högra hand och ät av det som står framför dig”. [al-Bukhari & Muslim]

[6] Hitta inte fel i maten

Det är verkligen fruktansvärt att vi kritiserar maten eller än värre, att vi gör en stor affär av att vi inte tycker om den. Det är ett sorgligt fel av oss att göra detta, vi sårar inte bara känslorna hos den som lagat maten utan vi visar inte heller någon tacksamhet till Allah som har försett oss med föda.

Se på vår förebild – Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med honom) återberättade att Profeten  aldrig påpekade några fel på maten. Om han tyckte om maten så åt han den och om han inte tyckte om den så åt han den inte. [al-Bukhari & Muslim]

För övrigt så praktiserade Profeten  enkelhet inom varje aspekt i livet, inklusive hans kost. Han accepterade det som fanns tillgängligt utan några klagomål.

Jabir (må Allah vara nöjd med han) återberättade att Profeten  frågade om sås men fick veta att det bara fanns vinäger. Han bad om det och började äta och sa: “Så gott vinäger är när man äter den som sås! Så gott vinäger är när man äter den som Udm!” [Muslim]

[7] Ät med tre fingrar och slicka dem efter måltiden

Ka`b bin Malik (må Allah vara nöjd med han) återberättade: “Jag såg Profeten  äta med tre fingrar (tummen, pekfingret och långfingret) och slicka dem efter att ha ätit klart. [Muslim] Det är dåligt uppförande att glupskt proppa sin mun full.

Vi kan alltså se visdomen bakom att bara äta med tre fingrar.

Dessutom ska vi inte kasta bort vår mat. Jabir (må Allah vara nöjd med han) sa att Profeten  beordrade slickandet av fingrar och ihop samlandet av maten, sägande: “Du vet inte i vilken portion välsignelsen finns.” [Muslim]

[8] Ät från sidan av maträtten

Ibn ‘Abbas (må Allah vara nöjd med han) återberättade att Profeten  sa: “Välsignelse sprider sig från matens mitt, så ät från sidorna av behållaren och inte från mitten.” [at-Tirmidhi & Abu Dawud]

[9] Tänk på kroppshållningen

Vi ska inte stå upp medan vi äter för Anas (må Allah vara nöjd med han) sa att Profeten  förbjöd en person att dricka medan han stod. När frågan att äta kom sa han: “Det är till och med värre.” [Muslim]

Vi ska heller inte äta i halvliggande ställning. Abu Juhaifah Wahb bin Abdullah (må Allah vara nöjd med han) sa att Profeten  konstaterade: “Jag äter inte halvliggandes (mot en kudde)”. [al-Bukhari]

Ibn Hajr säger att man ska sitta med högra knäet uppställt och det vänstra ned böjt. Sannerligen brukade Profeten  ofta sitta som om han var på väg att ge sig av till att delta i mer viktiga angelägenheter.

[10] Ta upp mat som ramlat

Jabir (må Allah vara nöjd med honom) återberättade att Profeten  sa: “När en munsbit från någon av er ramlar, ska han plocka upp den och ta bort smutsen och sen äta den och inte lämna den åt djävulen. Inte heller ska han torka sin hand med sin handduk förrän han har slickat sina fingrar, för han vet inte i vilken del av maten som välsignelsen finns i.” [Muslim]

Vi måste alltid vara på vår vakt mot shaytan, till och med vid måltiderna. Vi ska inte bara nämna Allahs namn vid början och i slutet av måltiderna, vi ska heller inte lämna ens en munsbit till shaytan och hans bundsförvanter att dela på.

[11] Drick sakta i tre klunkar och andas inte i behållaren

De flesta av oss känner starkt av törsten medan vi fastar och sen när tiden är inne för iftar så inleder vi med att dricka. Ibn Abbas (må Allah vara nöjd med han) sa att Profeten  gav rådet: “Drick inte i en klunk som en kamel utan i två eller tre (klunkar). Nämn Allahs namn när du börjar dricka och lovorda Honom efter du är klar”. [at-Tirmidhi]

I en annan hadith sa en man att han inte släckt sin törst efter en klunk, Profeten  sa till honom att ta muggen från sin mun mellan var tredje klunk för att hämta andan.

Abu Qatadah (må Allah vara nöjd med han) återberättade att Profeten  förbjöd att andas i bägaren medan man dricker. [al-Bukhari & Muslim]

[12] Ät tillsammans

Det är en stor förtjänst att dela med sig av mat, det ökar ömsesidig kärlek för Allahs skull och framkallar välsignelse. Jabir bin Abdullah (må Allah vara nöjd med han) sa att Profeten  fastslog: “Mat för en person räcker till två, maten till två personer räcker till fyra personer och maten för fyra personer räcker till åtta personer”. [Muslim]

Wahshi bin Harb (må Allah vara nöjd med han) återberättade: En del av Profetens  följeslagare sa: “Vi äter men är ej belåtna”. Han sa: “Ni kanske äter åtskilda”. Följeslagarna svarade bekräftande. Han sa sen: “Ät tillsammans och nämn Allah namn över maten. Den kommer att bli välsignad för er.” [Abu Dawud]

[13] Var hänsynsfull mot andra

Vi ska inte oroa oss över att fylla våra egna tallrikar. Vi ska hellre visa uppmärksamhet mot andra som delar måltiden. Jabalah bin Suhaim återberättade: “Vi var med Adbullah bin az-Zubair (må Allah vara nöjd med han) i en tid av svår nöd, då fick vi dadlar. En gång när vi åt gick Abdullah bin Umar (må Allah vara nöjd med han) förbi oss och sa: ” Ät inte två dadlar tillsammans för Profeten  förbjuder det om man inte ber om tillåtelse från sin bror (partner)”. [al-Bukhari & Muslim]

[14] Sluta äta innan du är full i magen

Profeten  sa: “En människa har inte fyllt någon behållare som är värre än magen”. Tillräckligt för Adams söner är några smakbitar som kan hålla honom upprättgående, men han inte är på flykt ska han fylla magen en tredjedel med mat, en tredjedel med dryck och en tredjedel ska vara tom”. [at-Tirmidhi]

[15] Skynda att bryta fastan

Sahl Ibn Sa’ad återberättade att Profeten  sa: “Min nation ska fortsätta att följa min sunnah så länge som de inte väntar på att stjärnorna ska träda fram före de bryter fastan”. [Ibn Hibbaan]

Påskyndandet att bryta fastan är en sak som han gör annorlunda från dem som är vilseledda och från dem som har förtjänat Allahs vrede.

Profeten  sa: “Religionen kommer vara högst (upp) så länge som människorna skyndar sig att bryta fastan för judarna och de kristna fördröjer (det)”. [Abu Dawud & Ibn Hibbaan]

[16] Delta i suhoor

En del människor undviker suhoor kanske för att de tycker det är ansträngande att vakna tidigt och att förbereda maten. Det är synd för det är en välsignad måltid.

Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med han) berättade att Profeten  sa:

“Sannerligen så lägger Allah välsignelse i suhoor och i vägandet (av spannmål)”. [Shirazi och al-Khateeb/al-Jami`us-Sagheer; Hasan]

Anas (må Allah vara nöjd med honom) återberättade att Profeten  sa: “Ät suhoor, för det finns välsignelse i det”. [al-Bukhari och Muslim]

Salman återberättade också att Profeten  sa: “Välsignelse finns i tre: i jama’a, i thareed och i suhoor”.  [Tabarani och Abu Nu`aim; Hasan]

En följeslagare sa: “Jag var med Profeten  och han åt suhoor och sa: “Det är en välsignelse som Allah har givit till dig så lämna inte det”. [Ahmad och an-Nasai; Sahih]

Abud-Dardaa återberättade att Profeten  sa: “Kom till den välsignade morgonmålet (menandes suhoor).” [Ahma, an-Nisa`i och Abu Dawud]

Allah skyddar de som har ätit suhoor med Sin barmhärtighet. Dessutom så ber änglarna om förlåtelse för deras skull. Abu Said al-Khudri återberättade att Profeten  sa: “Suhoor är en måltid av välsignelse, så lämna inte den även om ni bara tar en klunk vatten, eftersom Allah sänder Sin barmhärtighet och Hans änglar söker förlåtelse för dem som deltar i suhoor”. [Ahmad och Ibn Abi Shaibah]

[17] Dröj med suhoor

Profeten  sa: “Påskynda brytandet av fastan och dröja suhoor”. [Sahih al-Jami]

Zaid ibn Thabit återberättade: “Vi åt suhoor med Profeten  och sen så gick vi upp för bönen. Han blev tillfrågad, hur lång tid var det mellan de två? Han svarade, (tiden det tar att recitera) femtio ayat”. [al-Bukhari och Muslim]

Amr ibn Maimun tillägger: “Muhammeds  följeslagare skulle vara de första som bröt fastan och de sista som åt suhoor.” [al-Baihaqi, Abdur-Razzaq och al-Haithami; Sahih]

Profeten  sa: “Vi profeterna, har blivit beordrade att påskynda brytandet av fastan, dröja med suhoor och att lägga vår högra hand på den vänstra i bön”. [Sahih al-Jami]

Må Allah acceptera vår ibadah och dua… amin.

Tags | , , , ,

Submit a Comment