Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Graviditet vid fastan

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag har läst att gravida kvinnor inte får fasta under Ramadan, utan måste ta igen sin fasta och ge mat till en fattig för varje dag som missas. Är detta sant?

Svar: Om en gravid kvinna eller en ammande kvinna inte befarar att hon skall skada sig själv eller sitt barn på grund av fastan, så är hon förpliktigad att fasta som vilken annan normal kvinna som helst. Detta är åsikten hos majoriteten av de lärda.

Det är splittring mellan de lärda om situationen då kvinnan befarar skada sig själv eller sitt barn. Det finns tre åsikter om detta:

1. Åsikten hos Ibn ‘Abbâs (också tillerkänd av Ibn ‘Umar) är att kvinnan får bryta sin fasta och ge mat till en fattig person för varje dag som ett sätt att sona sina förlorade dagar. Hon behöver inte ta igen dagarna hon missat.

2. Hanbali-skolan menar att om fastan är svår för kvinnan, behöver hon fasta de missade dagarna vid ett annat tillfälle. På det sättet, är hon detsamma som en sjuk person. Emellertid, om hon befarar skada sitt barn och inte sig själv (eller om hon känner att hennes bröstmjölk ska torka ut), då måste hon ge en fattig person mat som ett sätt att sona och ta igen för fastan som hon missat.

3. Åsikten hos vissa kunniga personer (och en av åsikterna uttryckt av Ahmed) är den att om en gravid kvinna eller ammande moder, befarar att skada sig själv eller sitt barn, så är hon förpliktigad att bryta sin fasta och ta igen den senare, utan att behöva ge mat till en fattig som ett sätt att sona.

Den tredje åsikten är den befordrade åsikten som är stödd av beviset. Det finns en autentisk hadîth relaterad av Anas b. Malik al-Ka’bî att Profeten  sade: “Allah har befriat kvinnor från fasta och bön under deras menstruation och befriat dem från fasta när de är gravida eller ammande.”

Profeten  beordrade dessutom aldrig kvinnor att ge mat till fattiga eller på andra sätt sona för de dagar hon har missat. Att han inte nämner mera detaljer betyder att det inte är något annat som förväntas av dem.

Allah vet bäst.

// Shaykh ‘Abd Allah Nâsir al-Sulamî, professor vid Higher Juridical Institute

Tags | , , ,

Submit a Comment