Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Barnens TV-tittande

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag är sträng när det gäller vad mina äldre barn ser på tv och på nätet. Jag ger dem inte tillgång till tv överhuvudtaget bortsett från när jag tror att ett program eller en video kan vara till nytta för dem. Samma regel gäller för internet. Några av mina vänner har rådgivit mig om att min ståndpunkt är fel, de säger att jag istället för att förbjuda dem att använda dessa media verktyg borde lära dem om vad som är föbjudet och inge dem med de värden som kommer att få dem att träna på att avstå från opassande material självmant. Jag tror att de kommer att falla för frestelsen och titta på de förbjudna sakerna om jag gör det. Vilket är det bästa sättet att hantera det här?

Svar: Ett av de mest effektiva sätten att uppfostra barn, speciellt de som är en aning äldre är att inge dem med de rätta värdena – att lära dem att skilja mellan vad som är rätt och vad som är fel – och sedan ta ett steg tillbaka och ge dem andrum att övervaka sig själva. Detta betyder att de först måste lära sig vad som är rätt och vad som är fel till den punkt att de börjar internalisera det och sedan behöver de få chanser att praktisera vad de här lärt sig så att de kan få erfarenhet av det.

Vad gäller bojkott av ett visst media verktyg och konstant kontroll av deras steg så kan det visserligen ge vissa fördelar på kort sikt men på långt sikt så är det dömt att misslyckas.

Dessutom så kommer barnen förr eller senare hitta ett sätt att få tillgång till det som du har förbjudit dem. Äldre barn och tonåringar är kvicktänkta och oavsett hur noggrant de är kontrollerade så kommer de att finna ett sätt att få tillgång till det som är förbjudet för dem. Allt som är förbjudet blir spännande för de yngre just på grund av att det är förbjudet.

Därför är det bäst för dig att låta dem prova sig fram. Lär dem vad som är rätt och ge dem sedan lite andrum så att dem kan använda det du lärt dem i praktiken. Låt dem titta på några allmänna program i ditt sällskap och låt dem identifiera vad som är rätt eller fel med dessa program. Låt dem identifiera vad som är rätt beteende och vad som är fel beteende i islam. Du kan fortfarande ingripa när det behövs – speciellt när de brister i att skilja på vad som är bra och vad som är dåligt.

Om du finner att detta försök hjälper dem att utveckla deras egna medvetande om dessa angelägenheter, så är detta det bästa.

Om de på lång sikt visar ovilja eller oförmåga att dirigera sig själva lämpligt så måste du vara rättfram med dem. Berätta för dem att du gav dem en chans att övervaka sig själva och att bevisa att de klarar av det men att de misslyckades med det. Säg att du kommer ge dem en till chans i framtiden när du känner att de är mer redo för det. Fortsätt att försöka tills du gett dem förmågan att fatta bra beslut självmant.

När du har lyckats med detta så kommer du ha gett dem en uppfostran som kommer bevisa sig vara bättre och mer till nytta för dem på lång sikt.

Må Allah välsigna dig i din framgång.

// Sheikh Abd Al Aziz b. Ali Al-Suwayd

Tags | , , ,

Submit a Comment