Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

barnuppfostran

23

dec
2013

2 Comments

In Distanskurser

By admin

Barnuppfostran i islam

On 23, dec 2013 | 2 Comments | In Distanskurser | By admin

Barnuppfostran i islam

Barnuppfostran i islam

Glädje. Blommor. Ett nytt liv har kommit till världen. Våra barn är våra ögonstenar och samtidigt vårt stora ansvar.

Men vad gör du som förälder när glädjen har lagt sig och ansvaret väntar?
Få har gett dig konkreta tips och råd om hur du uppfostrar och tar hand om ditt barn. Bror Salih ämnar att utifrån islams källor ge dig vägledning och konkreta tips om hur du fostrar ditt barn

Detta är Hikmainstitutets 18:e distanskurs.

Read more…

Tags | , , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Barnens TV-tittande

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag är sträng när det gäller vad mina äldre barn ser på tv och på nätet. Jag ger dem inte tillgång till tv överhuvudtaget bortsett från när jag tror att ett program eller en video kan vara till nytta för dem. Samma regel gäller för internet. Några av mina vänner har rådgivit mig om att min ståndpunkt är fel, de säger att jag istället för att förbjuda dem att använda dessa media verktyg borde lära dem om vad som är föbjudet och inge dem med de värden som kommer att få dem att träna på att avstå från opassande material självmant. Jag tror att de kommer att falla för frestelsen och titta på de förbjudna sakerna om jag gör det. Vilket är det bästa sättet att hantera det här?

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Var rättvis mellan dina barn

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Himlarna och jorden är etablerade i rättvisa. Allah styr, i Sin visdom och kunskap, all skapelse i rättvisa. Allt sett och osett utgår från Hans rättvisa. Allah ensam är fullständigt och perfekt rättvis. Rättvisa är en av Allahs eviga gudomliga egenskaper.

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Var inte sträng mot dina barn

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Vi måste utöva försiktighet i uppfostrandet av våra barn, man måste veta sina gränser. Att vara överdrivet sträng är inte sättet att uppfostra barn. Människor måste ha valmöjligheter. Barn måste utveckla förmågan att välja och ta ställning, och därför måste valen finnas möjliga, även om några alternativ är mycket bättre än andra.

Read more…

Tags | , , ,