Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Fyra rättsskolorna (madhabs)

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Är det tillåtet för den som håller sig till en viss madhab (rättsskola) i trosfrågor att gå ifrån den och följa en annan madhab när han själv vill? Eller är man som muslim bunden till en viss madhab tills man dör? Är det någon skillnad i utförandet av bönen i de fyra rättskolorna eller ej? Vad är det som relateras från Profeten  i hur bönen utförs? Är det tillåtet för den som håller sig till en viss madhab (rättsskola) i trosfrågor att gå ifrån den och följa en annan madhab när han själv vill?

Svar: Ämnet om att hålla sig till en viss madhab har i sig en detalj. Om en person har den förmågan att veta beviset för dom och kan utläsa beviset i själva domen så är det inte tillåtet för en person att hålla sig till en madhab. Snarare är det hans ansvar att följa domen som har bevis – om han är förmögen att göra det.

Däremot är denna förmåga sällsynt bland människorna, då det är en kvalité som, mujtahidîn, kunskapens folk har. De har nått de nivåerna i ijtihad. Men för den som inte är det, kan inte ta domen direkt från bevisen. Detta är det vanliga fallet bland folk idag, speciellt i den senaste tiden. Så (i sådana fall) är det inte farligt att anamma en av de fyra rättsskolorna och efterfölja den. Men trots det bör personen i sig inte efterfölja dem blint genom att följa allt som rättsskolan står för, oavsett om det är rätt eller fel.  Det är däremot hans ansvar att ta de åsikter som – enligt honom – inte motsäger sig beviset.

För den åsikten i rättsskolan som klart och tydligt motsäger beviset är det inte tillåtet för en muslim att följa den. Det är hans skyldighet att anamma det som grundar sig på bevis, även om det är en annan rättsskolas åsikt. Att lämna en madhab för en annan madhab för att följa beviset är något bra: Det är en handling som är bra – till och med obligatorisk, följer man bevisen i en madhab så följer man bevisen för något gott, vilket är en god handling – det är en obligatorisk handling att följa bevisen.

Men för den som skiftar mellan en madhab och en annan hela tiden, är den som följer sina egna lustar och söker medgivanden och det är inte tillåtet.

Med det menar man att det som överensstämmer med ens egna lustar och påhitt, tas från lärdas uttalanden – även om det motsäger beviset. Det som motsäger ens egna lustar och påhitt lämnas – även om det har ett bevis. Detta innebär att man följer sina egna påhitt och lustar och vi söker skydd från Allah från det.

Att gå från en madhab till en annan för att följa ens egna behov eller för att underlätta eller söka medgivande, är inte tillåtet. Men för att gå från en madhab till en annan för att följa beviset och för att fly från uttalanden som inte har några bevis och felaktiga åsikter – det är något som uppmuntras och eftertraktas av en muslim.

Och Allah vet bäst.

Ämnet gällande skillnaderna mellan de fyra rättsskolorna i bönen, är de fyra rättsskolorna, vi tackar Allah för det, generellt sätt överens om det mesta i bönen. De skillnaderna är vissa detaljer i bönen. Sådana skillnader brukar exempelvis vara att en rättsskola anser att något är obligatoriskt i bönen medan en annan anser att det är rekommenderat, medan en annan anser det vara obligatoriskt och så vidare.

Skillnaderna är endast detaljer i bönen. Men reglerna för hur bönen utförs generellt sätt finns det inga olikheter, all tacksamhet tillkommer Allah för det.

Och Allah vet bäst

Besvarad av  Shaykh Salih Al-Fawzan

Tags | , , ,

Submit a Comment