Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

trosfrågor

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Fyra rättsskolorna (madhabs)

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Är det tillåtet för den som håller sig till en viss madhab (rättsskola) i trosfrågor att gå ifrån den och följa en annan madhab när han själv vill? Eller är man som muslim bunden till en viss madhab tills man dör? Är det någon skillnad i utförandet av bönen i de fyra rättskolorna eller ej? Vad är det som relateras från Profeten  i hur bönen utförs? Är det tillåtet för den som håller sig till en viss madhab (rättsskola) i trosfrågor att gå ifrån den och följa en annan madhab när han själv vill?

Read more…

Tags | , , ,