Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Valet mellan giftermål och studier

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Profeten  sade: “Den som följer vägen där man ständigt söker kunskap kommer Allah underlätta honom vägen till Paradiset.” (Muslim)

Profeten  sade: “När en person gifter sig har han fullbordat halva sin religion, låt honom då frukta Allah vad beträffar den andra halvan.” (Autentisk enligt Al-Albani)

Dessa två uttalanden av vår älskade Profet  är två riktlinjer i en muslims liv. Vi borde kämpa för att kunna fullfölja båda riktlinjerna, det är ett sätt att fullborda oss själva. Men vad händer när äktenskap och studier kolliderar och krossar våra noga planerade liv? Vilket bör prioriteras – äktenskap eller studier?

Utan tvekan är giftermål enligt islam något som inte kan överbetonas. Profeten  sade: “Unga! Den av er som kan gifta sig bör gifta sig för det hjälper en att sänka blicken och bevaka sin kyskhet.”

Giftermål är ett vackert upprättande, gjort så att en man och en kvinna kan tillfredställa varandra sina naturliga behov samt bilda en familj. Det är en grund för alla samhällen. Ett samhälle utan äktenskap leder till många problem.

Islam uppmuntrar oss att gifta oss tidigt för att skydda oss mot att synda. Islam är tidlöst och i dagens värld är utbildning makt. Den berikar människans intellekt och självsäkerhet. Vi ser många unga kvinnor som praktiserar islam och studerar vid universitetet, för att främja sin utbildning men samtidigt behålla deras modesti. På det viset förbereder de sig till att kunna bidra något till deras samhälle samt höja standarden på sina barns uppfostran och sin familj. Om en sådan kvinna skiljer sig eller blir änka har hon alltid en utbildning att falla tillbaka på.

Måste det finnas ett kallt och hårt val mellan äktenskap och utbildning? Varför kan man inte välja båda? Låt oss nu granska fyra kvinnors liv när det gäller detta.

Samira är 18 år gammal. Hon har precis avslutat gymnasiet och vill studera juridik. Hursomhelst har det kommit en lämplig friare och efter att Samira fått rådgivning av en sheikh som rekommenderade henne att lämna studierna och gifta sig. Hon vill göra det som är “islamiskt” men vill samtidigt känna sig lycklig.

Raisa är en 28 år gammal läkare som håller på med sin specialistutbildning för att bli kardiolog. Hon är en vacker kvinna som har avvisat friare efter friare för att kunna fokusera på sina studier. Att ha en framgångsrik karriär är viktigare, hon känner att giftermål kan vänta lite.

Tasnim är 22 år gammal. Hon har en kandidatexamen i psykologi håller på med hennes doktorsexamen. När hon tog sin kandidatexamen gifte hon sig. För henne har giftermålet kompletterat henne. Hon har det hon alltid har kämpat för – en bra utbildning och en god make.

Amina är 32 år gammal. Hon gifte sig lyckligt för 10 år sedan och var nöjd med sitt liv. Men plötsligt, skiljde sig hennes man från henne. Hon hade levt för sin man och sina barn, men just nu flyter hon planlöst. I nuläget önskar hon att hon hade studerat innan hon gift sig, så som hennes föräldrar velat.

Tasnims historia är självklart den som vi alla vill uppleva. Hon är nöjd på alla plan. Islam är ens ledljus i alla möjliga situationer. Därför bör man aldrig välja ett extremt val. Varför blir det automatiskt att så fort en ung kvinna planerar att fortsätta med sin utbildning så bedöms hon att vara någon som prioriterar karriär och vanvårdar sin familj? De flesta unga kvinnorna hade sett det på annat sätt. De studerar för att släcka sin naturliga törst för kunskap. Det finns ett stort antal kvinnor som bestämmer sig för att inte jobba. De väljer familjen framför karriären, de föredrar att jobba deltid eller kanske inte alls. Där finns många som känner att en utbildning gör att man kan ur många perspektiv praktisera sin tro på ett starkare sätt. Till exempel en psykolog kommer att kunna hantera sin patients problem på ett islamiskt sätt. Genom att kunna vägleda patienten till Allah.

Så du vill inte vara tvungen att välja mellan giftermål eller studier? Finns det ett sätt att göra båda? Det är ganska vanligt i arabvärlden att människor gör ett äktenskapskontrakt utan att flytta ihop direkt. De fullbordar inte hela äktenskapet, men kan lagligt spendera mycket tid ensamma.  På det viset kan både mannen och kvinnan fortsätta med sina studier samtidigt som de är gifta. Det här sättet har många fördelar och har börjat bli populärt bland muslimer som lever i icke-muslimska länder också. På det viset kan de spara inför inflyttningen oavsett deras sysselsättning samtidigt som de är medvetna om att de har ett säkert och stabilt äktenskap.

Varje handling beror på personens intention. Om vi studerar för mänsklighetens skull, för att främja vår muslimska ummah (nation), kommer vi bli belönade för våra studier.

Låt oss då utnyttja denna utbildning mycket klokt.

Det finns vissa lärda som anser att en flickas utbildning bör stanna vid de grundläggande kunskaperna inom läsning och skrivning.

Jag håller inte med, vi har flera gånger hört detta kända uttryck: “Om du utbildar en man, utbildar du en individ. Men om du utbildar en kvinna, utbildar du en hel nation.”

Hur kan det då vara möjligt för en kvinna som endast har grundläggande läs- och skrivkunskaper att utbilda sina barn? Vilken typ av kunskap kommer hon att tilldela dem? Om hon inte har en kärlek för att lära sig, hur ska hon lära sina barn att älska att lära sig?

Aishah (må Allah vara nöjd med henne) var en av de stora lärda i islams historia. Hon memorerade över två tusen hadither, följeslagarna sökte kunskap vid hennes fötter. Det viktiga i detta är att oavsett vad en kvinna studerar, så länge som hennes intention är att nyttja det för islams skull kommer hon att bli belönad för det.

Låt oss inte förneka en kvinnas grundläggande rätt, men låt inte kvinnan missbruka sin rätt. Låt inte kvinnan behöva välja mellan två grundläggande behov, låt de två behoven gå hand i hand så att båda kan fullföljas ordentligt.

Tags | , , ,

Submit a Comment