Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

studier

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Valet mellan giftermål och studier

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Profeten  sade: “Den som följer vägen där man ständigt söker kunskap kommer Allah underlätta honom vägen till Paradiset.” (Muslim)

Profeten  sade: “När en person gifter sig har han fullbordat halva sin religion, låt honom då frukta Allah vad beträffar den andra halvan.” (Autentisk enligt Al-Albani)

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Dawah

By admin

Att kalla våra barn till islam

On 27, jan 2013 | No Comments | In Dawah | By admin

Att kalla våra barn till islam är bland de svåraste av verksamheter. Samtidigt är det en av de lättaste. Svårigheten ligger i att hitta rätt infallsvinkel och att finna en metodik som väcker positivt gensvar. En underlättande aspekt är den hastighet med vilken barn kan bli positivt influerade.

Read more…

Tags | , , ,