Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Om självmordsbombaren i Stockholm

On 27, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Om självmordsbombaren i Stockholm

Självmordsbombaren i Stockholm sprängde först en bil mitt på Drottninggatan, sedan sprang han in på tvärgatan där nästa bomb briserade.

Read more…

Samarbeta för att befrämja fromhet

On 27, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Samarbeta för att befrämja fromhet

Bror Salih ger tar i denna föreläsning upp varför det är viktigt att människor samarbetar för att befrämja fromhet och hur detta samarbete bör se ut.

Read more…

Männen i övre och undre däck

On 27, jan 2013 | 2 Comments | In | By admin

Männen i övre och undre däck

Muslimerna är förpliktade att påbjuda det goda och förbjuda det onda i samhället. Men hur går man tillväga för att göra detta och på vilket sätt? Vilka samhällsproblem bör muslimer engagera sig i och varför?

Read more…

Svensk jihad: muslimska värderingar i vår demokrati

On 27, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Svensk jihad: muslimska värderingar i vår demokrati

Om att vara muslim i Sverige och hur den mediala världsbilden av islam påverkar vardagen för muslimer och icke muslimer i det svenska samhället.

Read more…

Muslimers delaktighet i samhället – vägen till egenmakt

On 26, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Muslimers delaktighet i samhället – vägen till egenmakt

Med ett kritiskt öga betraktar Salih den muslimska kommuniteten i Sverige och deras engagemang och delaktighet i det svenska samhället.

Utifrån tre exempel ur Profetens liv, över honom vare frid, får vi veta att en muslim aldrig kan isolera och exkludera sig själv från övriga samhället.

Read more…

Ship to Gaza med Mattias Gardell

On 25, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Ship to Gaza med Mattias Gardell

Ship to Gaza är ett initiativ från människor i Sverige och Europa för att bryta isoleringen. Så snart det är ekonomiskt och praktiskt möjligt tänker vi utrusta ett fartyg med efterfrågade förnödenheter och avsegla mot Gaza.

Read more…

Engagemang i samhällsfrågor

On 25, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Engagemang i samhällsfrågor

En djup tro på Skaparen av himlarna och jorden leder till omtanke och kärlek för hela skapelsen. Samhällsengagemang är således en naturlig frukt av en hängiven följeslagare av profeterna och Guds sändebud. Egoism och passivitet inför samhällets utmaningar är oförenligt med vad sann tro lär oss. Tron fungerar istället som en drivande kraft för engagemang i samhällsfrågor.

Read more…

Kärlek till de föräldralösa

On 25, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Kärlek till de föräldralösa

Profeten Muhammed har sagt att den som tar hand om ett föräldralöst barn kommer vara i paradiset tillsammans med Profeten . Detta uttalande borde leda varje muslim att aktivt söka upp ett föräldralöst barn och visa detta barnet kärlek och ömhet. Bror Ahmed Mofty har under många barn organiserat hjälp till föräldralösa barn i Irak och bär således på många erfarenheter och kunskaper.

Read more…

Kärleksanteckningar

On 25, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Kärleksanteckningar

Allah har lagt i varje människa önskan att bli älskad och ha någon att älska. Att älska är en stark drift som kan leda en människa till dem största synderna som mord, självmord, avundsjuka, äktenskapsbrott etc. Att älska kan samtidigt räkans som gudstillbejdan av Allah om den kontrolleras inom givna ramar. Människan är med andra ord i djupt behov av vägledning i kärleksfrågor.

Read more…

Profeten Muhammed: en pionjär inom miljövård

On 25, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Profeten Muhammed: en pionjär inom miljövård

Människan har satt sig som herre på jorden och har skapat obalans i naturen. I sin iver att mätta sin mage har människan gjort sig skyldig till högmod och till utrotningen av många djur och växter.

Read more…