Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

diktator

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Farao för detta samfund

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Det är relaterat från ‘Abd Allah b. Mas’ûd Ibn Mas’ûd att Profeten  sade till honom om Abû Jahl: “Han är Farao för detta samfund.” Hadithen är berättad från Musnad Ahmad (3824, 3825, 4246 och 4247) och Sunan al-Nasâ’î al-Kubrâ (8617).

Read more…

Tags | , , ,