Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

karaktär

15

aug
2015

No Comments

In Relationer

By admin

Var varsam mot misstänksamhet

On 15, aug 2015 | No Comments | In Relationer | By admin

”Var varsam mot misstänksamhet. Misstänksamhet är det lögnaktigaste yttrandet. Spionera inte och tjuvlyssna inte. Tävla inte emot varandra och var inte avundsjuka på varandra. Hata inte varandra och undvik inte varandra. Var Guds tjänare och bröder.” (Profeten Muhammed. Rapporterat av Imam Malik i Muwatta)

Read more…

Tags | , , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Begrunda ditt liv

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

I Allahs [Guds] den Barmhärtiges den Nåderikes Namn!

Lovprisad vore Allah [Gud] den Ädle Allsmäktige Skaparen, Den som i relationen med sina tjänare ger sig tillkänna via mångtals givande välgärningar och så att dessa skall känna ånger över sig och återvända tillbaka till Honom. Frid och välsignelse vare över Muhammed, som med hjälp av begrundan kring den egna personen och sitt förhållningssätt mot Allah [Gud] samt alla skapelser nådde upp till en hög nivå hos Allah [Gud]. En nivå som bevittnats genom Allahs [Guds] ed givande över Muhammeds liv .

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Dawah

By admin

Kalla till Allah genom att hjälpa andra

On 27, jan 2013 | No Comments | In Dawah | By admin

Profeten Muhammed, fred vare över honom, återvände från grottan Hira efter hans första möte med ärkängeln Gabriel. Hans uppgift hade precis blivit honom anförtrodd och han hade fått sin första uppenbarelse från sin Herre. Han var, minst sagt, rädd och förvirrad. Det var Allahs välsignelse över honom att den person han vände sig till vid denna stund var hans mycket intelligenta och förnuftiga hustru Khadîjah. Han skyndade sig för att tala om för henne vad som hade hänt och berättade för henne om hans rädsla då svarade hon med beslutsamhet och försäkran om att han hade inget att oroa sig för. Hon skulle kunna göra detta påstående med förtroende, med den starka kunskap, mognad, kännedom om historia, och hennes djupa personliga kunskaper hon skaffat sig av Muhammads nobla karaktär under femton års äktenskap.

Read more…

Tags | , , ,