Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

omsorg

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Var beskyddare och försörjare över kvinnor

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Allah säger: “Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare.” (Sûrah al-Nisâ’, vers 34)

Read more…

Tags | , , ,