Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Umar bin al-Khattab

01

feb
2013

No Comments

In Distanskurser

By admin

De vägledda kaliferna

On 01, feb 2013 | No Comments | In Distanskurser | By admin

De vägledda kaliferna

De vägledda kaliferna

Denna kurs kommer bekanta dig med fyra män som var profeten Muhammeds, över honom vare frid, närmsta följeslagare. Dessa mäns liv är en berättelse om enorm kärlek till Profeten och till Allah. Deras liv är en uppoffring för sanningen och för mänsklighetens bästa. Kursen är tillgänglig på distans för alla våra medlemmar. Om du inte redan är medlem i Hikmainstitutet kan du på ett mycket enkelt sätt bli det idag och få tillgång till denna distanskurs samt alla våra övriga distanskurser. Du kan själv lyssna på lektionerna när det passar dig bäst.

Read more…

Tags | , , , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Ta hand om saker hemma

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

När vi tänker på en ung religiös person, tänker vi alltför ofta på en person som spenderar all sin tid med andra muslimer, går till islamiska centret eller går på religiösa lektioner. När han inte är engagerad i dessa utomhusaktiviteter tänker vi oss honom hänge all sin tid till personlig dyrkan som läsandet av islamiska böcker, recitation av Koranen eller lyssnande på inspelade föreläsningar. Sorgligt är det då vi inte tänker oss att denna person har något som helst att göra med resten av hushållet.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Styra en kurs mellan hopp och fruktan

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Den bästa fruktan en person kan erfara är att frukta konsekvenserna av ens handlingar i livet efter detta. Det är denna from av fruktan som mjukar upp hjärtat, riktar själen och hjälper en person att vara herre över sina impulser.

Read more…

Tags | , , ,