Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Troslära

01

feb
2013

No Comments

In Troslära

By admin

O ni som dyrkar Kristus

On 01, feb 2013 | No Comments | In Troslära | By admin

Inledning
Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah (1292-1350 e.kr) var en mycket framträdande lärd och kunnig man. Han var dessutom mycket duktig i att skriva dikter. O ni som dyrkar Kristus, ett vederläggande av kristendomen (A’obbad al-Maseeh Fi Naqd al-Nasraniyyah) är en mycket välkänd dikt i den muslimska världen.

Undertill finner du den svenska översättningen av dikten. Längst ner kan du dessutom höra dikten uppläsas på arabiska.

Dikten
O ni som dyrkar Kristus, vi vill ha ett svar på vår fråga från era visa,
Om gud blev mördad på grund av några människors handlande, vilken gud är då detta?
Vi undrar, var Han nöjd med vad de gjorde mot honom?
Om (ni svarar) ja, må de vara välsignade, de fick erhålla Hans välbehag,
Men om han var missnöjd, då betyder detta att deras makt har underkuvat honom!

Var hela skapelsen utan en gud, vem svarade då på den bedjandes bön?
Lämnades de sju himlarna åt sitt eget öde då Han någonstans låg under marken?
Övergavs alla världar av gud medan Hans händer genomborrades av spikar?
Varför hjälpte inte änglarna Honom medan de hörde honom klaga och jämra sig?

Hur kunde pålen bära upp den sanne guden när han fästes (på korset)?
Hur kunde järn närma honom och på så sätt nåla fast hans kropp?
Hur kunde Hans fienders händer nå Honom och därmed slå Hans rygg?
Återuppväckte Kristus sig själv eller var Återuppväckaren en annan gud än Han själv?

Vilken (uppsendeväckande) syn det måste ha varit med en grav som omslöt herren,
Ännu märkligare är magen som omgav Honom!
Han tillbringade nio månader i total mörker medan Han närdes av blod!
Sedan kom han ut ur livmodern som ett litet barn,
Svag och törstig efter modersmjölk,
Han åt och drack och gjorde vad som naturligt blev resultatet av detta,
Är detta (vad ni kallar) gud?
Må Gud vara upphöjd över alla dessa lögner som de kristna påstår,
Alla kommer de stå till svars för deras smädelser!

O ni som dyrkar korset! Vad är anledningen till att detta (kors) förhärligas
och de som avvisar det klandras?
Är det inte logiskt att bryta och bränna det tillsammans med den som innoverade det?
Eftersom herren korsfästes på den och hans händer spikades fast på den?
Det är sannerligen ett fördömt kors att bära,
Kasta bort det och kyss inte det!

Herren torrterades på det och ni dyrkar det.
Därför (är det uppenbart) att ni är en av hans fiender!
Om ni lovordar det pågrund av att det bar upp världarnas herre,
Varför faller ni inte inför och dyrkar gravar,
då graven innefattade er gud?

Ni som dyrkar Kristus, öppna därför upp era ögon,
Detta är allt vad det går ut på.

Tags | , , ,

Submit a Comment