Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

tillbedjan

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Kampen mot prövningarna av vår tid

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Att växa upp som muslim under dessa sista trettio åren har varit prövande för alla oss som upplevt det. Vi står nästan dagligen inför katastrofer på flera fronter i den muslimska världen– de är så många att du kan tappa räkningen.

Read more…

Tags | , , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Troslära

By admin

Att överge bönen

On 01, feb 2013 | No Comments | In Troslära | By admin

Allah den Upphöjde, säger:

“Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska och gick dit deras passioner drev dem; de skall drabbas av bitter besvikelse. Det gäller inte dem som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. De skall stiga in i paradiset och ingen orätt skall tillfogas dem. (Maryam 19:59-60)

Read more…

Tags | , , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Förutsättningar för seger och orsaker för nederlag

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Följeslagaren ‘Abdallah ibn ‘Abbas (må Allah vara nöjd med honom) berättade att Profeten  sagt: “Fem saker är följden när fem händelser inträffar: när människor bryter sin överenskommelse med Allah, kommer Han att sända en fiende mot dem; om de styr med regler andra än de av Allah, kommer fattigdom att spridas emellan dem; om de bedrar i handel, kommer Allah att beröva de från gröda, och de kommer att bli slagna av svält; och om de avstår från betalandet av Zakah, kommer de att slås av torka.” (Tabaraani)

Read more…

Tags | , , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Troslära

By admin

O ni som dyrkar Kristus

On 01, feb 2013 | No Comments | In Troslära | By admin

Inledning
Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah (1292-1350 e.kr) var en mycket framträdande lärd och kunnig man. Han var dessutom mycket duktig i att skriva dikter. O ni som dyrkar Kristus, ett vederläggande av kristendomen (A’obbad al-Maseeh Fi Naqd al-Nasraniyyah) är en mycket välkänd dikt i den muslimska världen.

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Måttlighet i gudsdyrkan

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Vi läser i böcker om sunnah om ämnet “måttlighet i gudsdyrkan” vari det står nämnt i en hadith att muslimerna bör begränsa sin tillgivenhet. Hur kan vi få denna idé att stämma överens med beordringen från Koranen att “skynda till alla goda gärningar” och av det vi läser om vissa fromma företrädare som brukade be 200 böner om dagen?

Read more…

Tags | , , ,

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Davids fasta, det finns ingen bättre fasta än denna

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Profeten  sade till Abd Allah b. Amr b. al-Âs: “Fasta en dag och bryt din fasta en dag. Denna var Davids (fvmh) fasta, den bästa av all fasta.”

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Begreppet dyrkan i islam

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Dyrkan är inte något som praktiseras utanför det vanliga livet. Snarare är det den fundamentala anledningen till att Allah(1) uppenbarade skrifterna och sände Sina sändebud – för att påminna människorna om det närhelst de glömde eller gick vilse. I den sista av dessa skrifter, Koranen, deklarerade Allah att Hans syfte med att skapa ansvariga varelser är att de ska kunna välja att lära känna Honom, Sin Herre, och dyrka Honom:

Read more…

Tags | , , ,