Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

underkastelse

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Kampen mot prövningarna av vår tid

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Att växa upp som muslim under dessa sista trettio åren har varit prövande för alla oss som upplevt det. Vi står nästan dagligen inför katastrofer på flera fronter i den muslimska världen– de är så många att du kan tappa räkningen.

Read more…

Tags | , , , ,

01

feb
2013

2 Comments

In Andlighet

By admin

Förstå vår kärlek till Allah och Budbäraren

On 01, feb 2013 | 2 Comments | In Andlighet | By admin

Allah säger: “Säg (Muhammad): ‘Om ni älskar Allah, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder.'” [Sûrah Âl `Îmrân: 3:31]

Read more…

Tags | , , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Troslära

By admin

Allahs rättigheter

On 01, feb 2013 | No Comments | In Troslära | By admin

Allah’s rättigheter gentemot Hans skapelse är de rättigheter som starkast bör hållas vid. Allah är den ensamma Skaparen och vidmakthållaren av Universum. Han är den Allsmäktige som skapat allting med fullständig visdom. Allah är Den som initierat varje varelse från ingenting. Han är Den som skyddar, bevarar människor i deras mödrars sköten, och även som spädbarn, barn samt som vuxna. Han, ensam, upprätthåller alla människor och förser dem med föda och försörjer dem i livets alla aspekter. Allah sade: “Gud förde er ut ur era mödrars sköten, då ni var ovetande om allt, och Han gav er hörsel, syn och hjärta; kanske känner ni tacksamhet [mot Honom].” [Koranen 16:78]

Read more…

Tags | , , ,