Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dawah

27

jan
2013

No Comments

In Dawah

By admin

Bjuda in till islam

On 27, jan 2013 | No Comments | In Dawah | By admin

Vem som helst som tar sig tid att titta igenom de talrika böckerna över ämnet att uppnå Guds behag kommer att finna många, många vägar att uppnå Hans behag, den Allmäktiges.

I sekulär utbildning är mycket av tonvikten lagd på en att ställa in sin personliga förmåga med avsikt att vara överlägsen. Som föredömen av det islamiska budskapet borde vi också se på detta tänkandet när vi försöker finna våran plats i Australiens spännande plattform av islamisk dawah.

“Kalla [människorna, Muhammed] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt; din Herre vet bäst vem det är som avviker från Hans väg och Han vet bäst vem det är som följer Hans ledning.” (16:125)

Att ha fått chansen att studera i en respekterad islamisk universitet i syd/östra Asien, i dess inledande nivå, har redan gett mig möjligheten att se klasskamrater som är överlägsna i särskilda områden. Så som vi har forskare och lärare i universitetet som specialiserar sig i sina respekterade områden ( tafsir, fiqh, arabisk grammatik, islamisk historia o.s.v.), så kan du också se vissa studenter som tar tycke för vissa områden och arbetar hårt för att ta fram kunskap om dessa.

Vi måste vara ärliga och säga att det är inte alla av oss som är mästare i att recitera och memorera Koranen (fastän vi alla borde bli kunniga) så ahaadeeth som visar att den stora belöningen innefattar inlärningen av Koranen och att lära ut den till andra, kan ibland tyckas som en stor distans för oss att uppnå.

Istället så kanske vi är av dessa som förstår lätt och älskar att studera fiqh och förmår att förklara ämnen med lätthet som den bästa av människor kan finna besvärligt.

Detta bör också vara de som vi ser på våra ansträngningar i att åkalla Allah i Australien under vägledning och presenterat av respekterade lärda.

Det är inte alla av oss som är begåvade med en flytande tunga (att tilldraga folkmassor långt och brett med vårat tal) eller välsignade med fängslande färdigheter (att människor väntar på våran blogg i hopp om ny försändelse) – så vi måste finna andra vägar med avsikt att anropa människor till sanningen som är islam.

“Vem talar ett skönare språk än den som kallar [människorna] till tron på Gud, som lever ett rättskaffens liv och som säger: ‘Jag hör till dem som underkastat sig Guds vilja?'” (41:33)

Jag fick möjligheten att sitta med en affärsman förra veckan (nu kanske för fyra månader sen) som kände att han hade vissa ofullkomligheter i att göra Dawah. Hans oro var att han inte kunde det arabiska språket flytande som sin svåger, han hade inte studerat i nått islamiskt universitet som sin svåger och han fann det väldigt svårt att göra Dawah och med väldigt lite resultat. Han försökte efterlikna sin broder och det hans broder gjorde, han ansåg endast detta som Dawah.

Efter att jag tog en kort stund att titta runt i våran omgivning så insåg jag att han använde klädsel, han bar en väldigt dyr mobiltelefon och körde sannolikt den lyxigaste bilen som jag någonsin har suttit i.

Som under profeten Muhammeds  tid så behövs det pengar för att stödja Dawah. Denna broder var tydligen kapabel till att tjäna pengar så jag sa till honom att hans arbete för Dawah kanske är att tjäna pengar på ett halal sätt (som han inshaa Allaah gjorde) för att stödja tal, lektioner och aktiviteter av personer så som sin svåger, med vilja att visa upp islam i dess korrekta och positiva sätt (inshaa Allaah). Han höll med om denna idé och av hans ansiktsuttryck kunde jag se att han redan var motiverad.

Profeten  har sagt: “Den som vägleder [en annan] till en god handling kommer att få en belöning lik den som utför den. Jag ber Allah att godkänna från oss alla!

Så med detta sagt, vad är då gåvan från Allah som du har välsignats med? Vilka färdigheter har du att tillföra för att klargöra islam från onda stämplar och öppna människors ögon och öron för sanningen (med tillstånd från Allah endast)?

Titta igenom böckerna för ämnet att uppnå Allaahs behag och då kommer du kanske att snubbla över någon ahaadeeth som visar tydliga skickligheter av viss sahabah som även du har eller kan relatera till.

Må Allah välsigna dig med den bästa vägledningen och uppriktighet!

Tags | , , , ,

Submit a Comment