Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Abu Hurayrah

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Vem älskar du?

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah säger: “Säg: Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli sålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.” (at-Tawba 9:24)

Read more…

Tags | , , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Hur man undviker mardrömmar och sömnproblem

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

De flesta mardrömmar genererar ur det vardagliga livet. De kan uppstå från något vi har sett eller från saker som vi har tänkt extra mycket på under dagen. Även stressfulla och skrämmande upplevelser kan leda till mardrömmar.

Vanligast är mardrömmar hos barn. De brukar minska med åren upp till puberteten. Bland vuxna är mardrömmar frekventare hos kvinnor än män.

Read more…

Tags | , , ,