Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

sändebudet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Vem älskar du?

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah säger: “Säg: Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli sålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.” (at-Tawba 9:24)

Read more…

Tags | , , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Profetens kärlek till sina barnbarn

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Buraydah b. al-Husayb var närvarande vid en av Profetens  predikningar. Han återberättar för oss följande händelse som illustrerar för oss djupet av den faderliga känsla som Profeten  innehade. Han säger:

Read more…

Tags | , , ,