Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

moskén

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Stolar i moskén

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Det finns vissa äldre människor som deltar i våran moske och de finner det svårt att buga och böja sig ner under sina böner. De framför sina böner sittande på stolar. Nu har det uppstått en förvirring i vårat samhälle angående hur stolarna ska placeras i raderna. För närvarande placeras stolarna så att de når ända bak in till andra raden. Detta orsakar besvär för dem som ber i andra raden, då tillbedjarna som står bakom stolarna tvingas att ta ett steg bakåt när de ska buga och böja sig ner, det gör raden ojämn. Förslaget har varit att flytta stolarna framåt, men vissa människor protesterar och säger att detta kommer att göra så att fötterna på dem sittande tillbedjarna kommer inte att vara i linje med fötterna på dem som står i första raden. Vissa människor insisterar att alla tillbedjares hälar alltid måste stå i linje med varandra. Hur kan vi lösa detta dödläge?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Tiden på fredagar då bönen accepteras

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Angående tiden på fredagar i vilken alla böner (dua) är accepterade, så har jag blivit informerad om att det är den sista timmen innan solnedgång, men jag har hört andra åsikter också. Jag har också hört att timmen som nämns i hadithen är en tid av uppskattningsvis 15-20 minuter. Vissa har sagt mig att det är 50 minuter. Vilket är korrekt?

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Rannsaka dig själv

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

När jag började högstadiet, deltog jag i en lokal ungdomsgrupp halaq anordnad på fredagskvällarna. En kväll, när en broder förberedde kvällens tal, delade han ut en artikel med frågor att reflektera över. Frågorna var mäktiga, men vilka dom var eller vad de frågade, är lika diffusa i mitt minne som minnena från min skoltid.

Read more…

Tags | , , ,