Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Distanskurser

26

sep
2015

No Comments

In Distanskurser

By admin

Ingen styrka utom hos Allah

On 26, sep 2015 | No Comments | In Distanskurser | By admin

Kursstart 7 september 2014

Kursstart 16 september 2015

Nu har Hikmainstitutets 22:e distanskurs startat. Den 16 september påbörjades kursen av bror Salih och är i full gång. Bli medlem idag och följ kursen via vår hemsida.

Kursen är baserar på Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr fenomenala bok om en av de absolut viktigaste Gudsåminnelserna som Profeten, över honom vare Guds frid, har lärt sin nation (ummah). Gudsåminnelsen La hawla wa la quwwata illa billah (sv. det finns ingen styrka eller makt utom hos Gud).

Profeten, över honom vare Guds frid, beskrev denna viktiga Gudsåminnelse som en av Paradisets portar och skatter. Det är en mäktig Gudsåminnelse som ingjuter otrolig mod och tillit till Gud hos den troende.

Här är ett kort utdrag från lektion 2:

Bland de gyllene lärdomar i denna kurs finns bland annat:

  • Tidigare forskning av lärda om Gudsåminnelsen.
  • Vikten av Gudsåminnelser enligt Koranen och Sunnah.
  • Korrekta förståelsen av Gudsåminnelsen.
  • Gudsåminnelsens förträffligheter.
  • Implikationer på trosläran (aqidah)
  • Mycker mer…

Kursen är tillgänglig på distans för alla våra medlemmar. Om du inte redan är medlem i Hikmainstitutet kan du på ett mycket enkelt sätt bli det idag och få tillgång till denna distanskurs samt alla våra övriga distanskurser. Du kan själv lyssna på lektionerna när det passar dig bäst.

tahara

Tags | , , , , ,

Submit a Comment