Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

tillit

26

sep
2015

No Comments

In Distanskurser

By admin

Ingen styrka utom hos Allah

On 26, sep 2015 | No Comments | In Distanskurser | By admin

Kursstart 7 september 2014

Kursstart 16 september 2015

Nu har Hikmainstitutets 22:e distanskurs startat. Den 16 september påbörjades kursen av bror Salih och är i full gång. Bli medlem idag och följ kursen via vår hemsida.
Read more…

Tags | , , , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Antag det bästa från Allah

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Jâbir b. ‘Abd Allah al-Ansârî återberättar att han hörde Allahs budbärare  säga tre dagar före sin död: “Ingen av er borde dö utan att antaga det bästa om Allah.” [Sahîh Muslim (5125)]

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Fördelarna av att sätta din tillit till Allah

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Beträffande fördelarna av att sätta din tillit (dvs. tawakkul) till Allah är många. Den största av dem är att Allah kommer vara nog för honom i allt han söker efter.

Read more…

Tags | , , ,