Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

äktenskap

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

När två blir en

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

I islam är inte familjen bara en fabrik för fortplantning av den mänskliga arten, även om bevarandet och fortsättningen av rasen är en av dess mål.

Read more…

Tags | , , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Rädda ditt äktenskap

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Även fast många muslimer kan just nu befinna sig i misslyckande äktenskap och är på en säker väg till skilsmässa och dess hemska konsekvenser, så finns det många sätt att ställa äktenskapet tillbaka på rätt spår om mannen och kvinnan är ärliga i önskan om att återförenas. Dessa följande principer kan användas av muslimer vars äktenskap redan är i fara eller av muslimer som vill undvika detta i deras äktenskap.

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Råd vid skilsmässa

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Skilsmässa är bland det mest traumatiska en person kan behöva gå igenom.  Tillsammans med den djupa känslan av förlust som man måste stå ut med, kommer en rad känslor; man känner sig sårad, bitter, förvirrad, och till och med arg. En skild kvinna har följande råd att ge till de i liknande situationer.

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Valet mellan giftermål och studier

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Profeten  sade: “Den som följer vägen där man ständigt söker kunskap kommer Allah underlätta honom vägen till Paradiset.” (Muslim)

Profeten  sade: “När en person gifter sig har han fullbordat halva sin religion, låt honom då frukta Allah vad beträffar den andra halvan.” (Autentisk enligt Al-Albani)

Read more…

Tags | , , ,

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Allah har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

“Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.” [Sûrah Rûm: 21]

Vi borde tänka på denna vers från Koranen. Vi borde tänka på den mycket. Vad säger den oss om ett liv i äktenskap?

Read more…

Tags | , , ,