Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Salman al-Oadah

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Några goda ord om Eid

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Vi som muslimer har endast två högtider. De är Eid al-Fitr och Eid al-Adhâ. Vi har inga andra högtider än de. Då dessa två högtider har blivit bestämda för oss av Allah borde vi vara måna om att fira dessa dagar och förstå vad dessa dagar betyder för oss. De är bland de mest framstående symbolerna för islam.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Fast i trafiken? Kom ihåg Allah

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Vi brukar alltför ofta befinna oss i situationer där vi väntar länge vid doktorns kontor, vid trafikstopp eller på affärsmötet som ska börja. Vi spenderar mest av den tiden genom att oroa oss i vår frustration, klaga på vårt minskande tålamod och beskyller alla andra för att vara obetydliga och inkompetenta eller både och.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Detta är en berättelse om din Herres nåd

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

“(Detta är) en berättelse om hur din Herre bevisade Sin tjänare Sakarias Sin nåd” (Sûrah Maryam:2)

Jag har funderat över hur Allahs nåd visar sig i Koranens kapitel Maryam. Det är betydelsefullt att kapitlet börjar med: “(Detta är) en berättelse om hur din Herre bevisade Sin tjänare Sakarias Sin nåd.” [Sûrah Maryâm:2]

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Åkalla Allah med våra ord och handlingar

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

En gång såg jag en man som blev arg på en affärsman. Denna man vände sig i riktning mot qibla, sträckte sina händer mot himlen och skrek ut Allahs alla namn i ett enda ilsket andetag. Jag förvånades över hur väl han hade memoriserat listan av dessa ädla namn. Samtidigt förvånades jag över hans ignorans och det småaktiga uppförandet som gjorde att han nämnde dessa namn på ett sådant opassande sätt, att åkalla dem i en bön mot hans broder. Hur kunde han förhasta sig till att ilsket åkalla dessa namn på ett skrik efter en hum av tvist med någon annan? Han hade inte ens tid att avgöra vem av de som verkligen hade fel.

Read more…

Tags | , , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Lyckans många ansikter

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Jag åkte på en utflykt med mina barn. Vår huvudsakliga avsikt var att simma och för barnen att få sin beskärda del av rekreation och av min kvalitetstid. Det var också en chans för mig som far att få min rättmätiga andel av glädje genom att vara med mina barn, för sannerligen så behöver vi våra barn lika mycket som dem behöver oss. Om inte mer. Jag fann mig själv upptagen den dagen med olika små uppgifter – som att göra smörgåsar, ordna picknickbordet och dela ut sötsaker. Det var en underbar dag att skörda vissa av lyckans frukter bara genom att njuta av vanliga aktiviteter i total avkoppling och förtrolighet.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Inre balans

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Det är bra att begrunda. Det är bra att ta en stund för att reflektera över livet, att glädja sig i den och söka balans i det goda som livet har att erbjuda. Ibland innebär detta att vi måste ta några steg tillbaka och se på saker från en annan synvinkel.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Bestyrka sanningen i vad folk säger

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Allah beordrar oss att verifiera sanningen om saker innan vi talar och innan vi för vidare vad vi hör av andra.

Allah säger: “Troende! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort.” [Sûrah al-Hujurât: 6]

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Ta hand om saker hemma

On 26, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

När vi tänker på en ung religiös person, tänker vi alltför ofta på en person som spenderar all sin tid med andra muslimer, går till islamiska centret eller går på religiösa lektioner. När han inte är engagerad i dessa utomhusaktiviteter tänker vi oss honom hänge all sin tid till personlig dyrkan som läsandet av islamiska böcker, recitation av Koranen eller lyssnande på inspelade föreläsningar. Sorgligt är det då vi inte tänker oss att denna person har något som helst att göra med resten av hushållet.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

One Comment

In Andlighet

By admin

Tolerans

On 26, jan 2013 | One Comment | In Andlighet | By admin

Tolerans är ett vackert ord i varje språk och inom varje kultur. På ett personligt plan används ofta detta ord för att uttrycka idén om att förlåta dem som gjort oss illa, felat mot oss, eller har uttryckt sina meningsskiljaktigheter med oss på ett olämpligt sätt. Detta synsätt lägger ett stort moraliskt värde i tolerans. Tillämpning av den innebär moralisk seger av godhetsanda och anständighet över det onda, som en person kan vara frestad att ge efter.

Read more…

Tags | , , ,