Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Morden på fyra franska turister

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Sheikh ‘Abd Allah Mahfûz b. Bayyih är en av Mauretaniens främsta lärda teologer. I följande uttalande talar han om det nyligen skedda dråpet på fyra franska turister i en liten Mauretansk stad som heter Aleg.

Read more…

Tags | , , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Frivilligt hjälparbete och förmånerna i att vara involverad

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Engagemang i hjälparbete är en givande upplevelse för de muslimska volontärerna. Det förverkligar för volontären ett antal islamiska såväl som personliga mål. I denna artikel kommer vi att framhäva somliga av de viktigaste möjligheterna och fömånerna av vad utföranden av hjälparbeten skänker oss som muslimer.

Read more…

Tags | , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Många vägar till välgörenhet

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Att ge allmosor är en sådan viktig del av islam att t.o.m. det arabiska ordet tasaddaqa (att ge välgörenhet) kommer från roten sadaqa vilket betyder att säga sanningen, att vara ärlig. Sadaqah (frivillig välgörenhet) är skiljt från zakah, den obligatoriska avgiften som samlas in varje år.

Read more…

Tags | , , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Tio förtryckare

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Sufyan ath-Thaurim, må Allah ha barmhärtighet över honom, sade att tio personer är betraktade som förtryckare:

1. Personen som ber för egen del men glömmer sina föräldrar och andra troende.

Read more…

Tags | , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Ge predikanter alltför högt anseende och nedvärdera andra

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Det är bra att känna kärlek till dem som aktivt predikar om islam och berättar om dess läror. Detta är en naturlig följd av vår kärlek till islam. Att visa vårt stöd till våra muslimska predikanter är ett sätt att ge stöd till vår tro.

Read more…

Tags | , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Får vi belöning när vi tillfredsställer vår lust?

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Abû Dharr berättade att Profeten  sade: “Det finns belöningar i den sexuella akten som någon har med sin fru”.

Read more…

Tags | , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Vi måste lära oss att samexistera

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Vissa personer i det muslimska samfundet blir väldigt misstänksamma när ämnet om samexistens kommer upp. Det är för att de tror att samexistens är underförstått med att vi måste göra oss av med den islamiska lagen eller så ser de det som ett vilseledande knep att totalt skala av islam från dess principer eller att introducera in i islam trosuppfattningar och principer från andra religioner och trosläror.

Read more…

Tags | , , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Var inte din egen förtryckare

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Följ med på en resa. Låt oss titta tillbaka i tiden några 1000 år. Dåtidens kvinnor hade det verkligen svårt. Hon ansågs vara ett skal utan själ och djävulens redskap som skulle hållas som en fånge. Hon såldes som en råvara för materialistiska ändamål och dög endast till arbete och som ett sexuellt objekt. De kvinnor som inte kunde producera kraftiga barn (söner), kunde lätt uteslutas ur samhället. Flickebarn kunde komposteras som man gör med komposten idag. Var inte fadern nöjd med att ha en dotter, möttes hon av ödet att begravas levande.

Read more…

Tags | , , ,

01

feb
2013

One Comment

In Relationer

By admin

Varför muslimer inte firar jul

On 01, feb 2013 | One Comment | In Relationer | By admin

Julens innebörd och historia
Julen är en kristen högtid som firas till minnet av Jesu födelse. Det var först på 300-talet som den kristna kyrkan i Rom fattade beslutet att införa en årlig fest till åminnelsen av Jesu födelse. Datumet som spikades för denna helg blev den 25:e december. Dock kan man inte någonstans i Nya Testamentet hitta något textavsnitt som talar om eller uppmanar till att högtidlighålla Jesu födelse. Däremot kan man läsa om att både farao (se Första Moseboken 40:20) och Herodes (se Matteusevangeliet 14:6), som inte var Guds tjänare, firade sina födelsedagar med stora festligheter.

Read more…

27

jan
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Begreppet ummah

On 27, jan 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Shaykh Muhammad al-Amîn al-Shanqîtî – må Allahs nåd vara över honom – har sagt:

Begreppet ummah har i Koranen fyra olika slags betydelser:

Read more…

Tags | , , , ,