Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Könsblandade onlineforum

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Hur ställer sig islam, vad är juridiskt utslag enligt islam för kvinnor som deltar i (online) forum? Och kvinnor som diskuterar med män? Är det förbjudet (haraam) att skämta med män på (online) forum? Vilket är det islamiska juridiska utslaget för användning av olika ikoner föreställande känslor, som smiley? Är det tillåtet att använda privata meddelanden mellan män och kvinnor när syftet är att utreda någonting eller fråga efter hjälp? Är det tillåtet för kvinnor att skriva ”hahahaha” (skratt)? Må Allah belöna er, snälla besvara noggrant mina frågor för att försäkra och trygga mitt hjärta.

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Tiden på fredagar då bönen accepteras

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Angående tiden på fredagar i vilken alla böner (dua) är accepterade, så har jag blivit informerad om att det är den sista timmen innan solnedgång, men jag har hört andra åsikter också. Jag har också hört att timmen som nämns i hadithen är en tid av uppskattningsvis 15-20 minuter. Vissa har sagt mig att det är 50 minuter. Vilket är korrekt?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Upphittad värdesak

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Om vi finner något värdefullt på gatan och vi inte kan finna dess rättmätiga ägare, vad gör vi då?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Klippa fingernaglarna

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Vad är regeln om att klippa fingernaglarna? Hur korta måste fingernaglarna vara? Är regeln densamma för män och kvinnor? Jag hörde om att det finns en speciell ordning för fingrarna som vi borde utföra och att vi skall gräva ned våra fingernaglar. Är detta sant?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Zakat-reglerna

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: För vilka rikedomar måste muslimer betala zakat?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Är det bättre att betala zakat under Ramadan?

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag har hört att det är bättre att betala zakat under Ramadan än i någon annan månad. Stämmer detta? Vilka bevis finns? Vänligen, notera att tidpunkten då zakat skall betalas kan vara före eller efter Ramadan.

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Graviditet vid fastan

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag har läst att gravida kvinnor inte får fasta under Ramadan, utan måste ta igen sin fasta och ge mat till en fattig för varje dag som missas. Är detta sant?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Bryta fastan för tidigt av misstag

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Av misstag bröt jag min fasta två minuter före solnedgången. Vad är din uppfattning om giltigheten för denna fasta? Måste jag göra om den?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

När börjar Ramadan?

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Vi bor i ett land långt öster om Mecka, så vår dag börjar ungefär fem timmar innan den gör det i Mecka. Vi har använt oss av en lokal iakttagelse för att bestämma Ramadans början och tiden för de två Eid-bönerna. Detta betyder att vi vanligtvis börjar fasta en dag efter Mecka. Ska vi fortsätta göra det eller ska vi följa iakttagelserna i Mecka? Om vi följer iakttagelserna i Mecka blir det väldigt svårt för oss att be Tarâwîh-bönerna första natten på Ramadan, p.g.a. att när vi väl får reda på Meckas iakttagelse är klockan vanligtvis redan ett på natten här.

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Dåliga tankar om andra

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag vet att det är en synd att baktala folk men när någon behandlar mig illa eller förolämpar mig så kan jag inte hindra mig själv från att känna negativa känslor mot den personen och tänka dåliga saker om honom. Kommer jag att straffas för det här?

Read more…

Tags | , , ,