Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Stolar i moskén

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Det finns vissa äldre människor som deltar i våran moske och de finner det svårt att buga och böja sig ner under sina böner. De framför sina böner sittande på stolar. Nu har det uppstått en förvirring i vårat samhälle angående hur stolarna ska placeras i raderna. För närvarande placeras stolarna så att de når ända bak in till andra raden. Detta orsakar besvär för dem som ber i andra raden, då tillbedjarna som står bakom stolarna tvingas att ta ett steg bakåt när de ska buga och böja sig ner, det gör raden ojämn. Förslaget har varit att flytta stolarna framåt, men vissa människor protesterar och säger att detta kommer att göra så att fötterna på dem sittande tillbedjarna kommer inte att vara i linje med fötterna på dem som står i första raden. Vissa människor insisterar att alla tillbedjares hälar alltid måste stå i linje med varandra. Hur kan vi lösa detta dödläge?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Permanent kosmetika

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Hur är reglerna angående varaktiga kosmetika? Det finns procedurer som ger en människa en varaktig eyeline och andra varaktiga färger som betonar hudens, läpparnas och ögonlockens färg. Är detta tillåtet enligt Islam?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Att beteckna den 15:e sha’baan med speciell ibadah

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag har märkt att vissa muslimer betecknar den 15:e sha’baan med särskild ibadah, så som fastan under dagen, nattbönen, koranreciatation och du’aa. Är detta korrekt ur islamiskt perspektiv? Jag ber är att förklara detta. Jazakum Allah khayran.

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

2 Comments

In Fatwa

By admin

Giftermål med kusiner

On 31, jan 2013 | 2 Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Varför var Profeten  gift med sin kusin? Är detta tillåtet för muslimer eller var det ett speciellt för Profeten ? Personligen tycker jag inte det är en bra idé. Jag respekterar mina kusiner som mina systrar. Mer så hörda jag att ingen av följeslagarna gifte sig med sin kusin.

Read more…

Tags | , , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Eyeliner och kohl

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Är det tillåtet för en kvinna som visar sitt ansikte att använda Kohl eller eyeliner när hon går ut?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Parfymering bland män och kvinnor

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Profeten  brukade föredra att använda mysk, bland alla parfymer. Kan kvinnor använda mysk eller är det bättre för kvinnor att använda kamfer? Vilken parfym är bäst för kvinnor enligt Profeten ? Tack.

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

En fattig man vill gifta sig med en rik kvinna

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag söker rådfråga å en ung flickas vägnar, från vår familj, som snart ska ingå äktenskap med en man jag anser vara religiös, väluppfostrad, vänlig och hårt arbetande. Å andra sidan är hans finansiella omständigheter inte bra. Han är ung, 22 år gammal. Hon, å andra sidan, kommer från en väldigt rik familj och är nu inne i sitt sista år på universitetet och vill avsluta sina studier. Han har inget emot att hon gör så. Emellertid är hon rädd för att acceptera hans frieri p.g.a. hans ekonomiska omständigheter. Vilket är ditt råd?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Måttlighet i gudsdyrkan

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Vi läser i böcker om sunnah om ämnet “måttlighet i gudsdyrkan” vari det står nämnt i en hadith att muslimerna bör begränsa sin tillgivenhet. Hur kan vi få denna idé att stämma överens med beordringen från Koranen att “skynda till alla goda gärningar” och av det vi läser om vissa fromma företrädare som brukade be 200 böner om dagen?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Sluta upp med dåliga vanor

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Hur kan en person sluta med dåliga vanor som han haft i flera år?

Read more…

Tags | , , ,

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Fyra gärningar för att vara i Profetens sällskap i paradiset

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Kan du vara snäll och informera mig om de fyra gärningar som kommer att förmå oss att vara med Profeten (fred vare med honom) i Paradiset? Jag tror att en av dessa gärningar är att ta hand om en föräldralös.

Read more…

Tags | , , ,